Intern audit

Formålet med intern audit er at du bestemmer, hvilke processer der er nødvendige for at dit kvalitetsledelsessystem lever op til en given standard, f.eks. ISO 9001, ISO 17025 og GxP samt din virksomheds egne krav.

Yderligere er hensigten at du indhenter oplysninger via interne audit om kvalitetsledelsessystemets præstation og effektivitet på en upartisk måde for at sikre, at planlagte foranstaltninger er gennemført, og at dit kvalitetsledelsessystem er effektivt implementeret og vedligeholdt

Dette omfatter ikke kun processerne for produktion og levering af ydelser, men også de processer, der er nødvendige for at sikre en effektiv implementering af ledelsessystemet.

Forberedelse og planlægning

Ved forberedelse af auditaktiviteterne bør du tage hensyn til auditomfang, -kriterier og mål med audit og som er angivet i auditprogrammet.

Du bør gennemgå relevant dokumenteret information for at:

 • udarbejde audittens agenda
 • få information om driftsprocesserne, f.eks. om processer og funktioner
 • udarbejde arbejdsdokumenter, f.eks. tjeklister og interviewspørgsmål
 • få et overblik over omfanget af virksomhedens dokumenterede information
 • afdække mulige problemer, f.eks. mangler, udeladelser konflikter
 • identificere muligheder for forbedring
 • bestemme overensstemmelse med auditkriterierne
 • oplysninger om udtagning af stikprøver

Auditprocessen - Forberedelse af audit

Den dokumenterede information bør, som minimum omfatte:

 • ledelsessystemets dokumenter og dokumentation (registreringer)
 • tidligere auditrapporter
 • afvigelser

Ved gennemgangen af den dokumenterede information bør du, tage højde for din virksomheds rammer og vilkår, dens størrelse, type og kompleksitet samt de dertil knyttede risici og muligheder.

Du bør som auditor overveje, om den indsamlede information er tilstrækkeligt objektiv til at den kan bruges til at påvise at kravene er opfyldt. Denne information kan være:

 1. fuldstændig – indeholder alle forventede oplysninger
 2. korrekt – indholdet er i overensstemmelse med andre pålidelige kilder, f.eks. standarder og forskrifter
 3. konsekvent – konsekvent i sig selv og stemmer overens med relaterede dokumenter
 4. aktuel – indholdet er ajourført.

Spørgsmål og kommentarer er velkomne