Forberedelse til og planlægning af auditaktiviteter

Forberedelse til audit

Ved forberedelse af auditaktiviteterne bør du tage hensyn til auditomfang, -kriterier og mål med audit og som er angivet i auditprogrammet.

Auditeringsproces

Du bør gennemgå relevant dokumenteret information for at:

 • få information om driftsprocesser
 • udarbejde arbejdsdokumenter, f.eks. tjeklister og interviewspørgsmål
 • få overblik over omfanget af virksomhedens dokumenterede information
 • afdække mulige problemer, f.eks. mangler, udeladelser eller konflikter
 • identificere muligheder for forbedring
 • bestemme overensstemmelse med auditkriterierne
 • oplysning om udtagning af stikprøver.

Den dokumenterede information bør, som minimum omfatte:

 • ledelsessystemets dokumenter og dokumentation (registreringer)
 • tidligere auditrapporter
 • afvigelser.

Ved gennemgangen af den dokumenterede information bør du tage højde for virksomhedens rammer og vilkår, dens størrelse, type og kompleksitet samt de der til knyttede risici og muligheder.

Du bør som auditor overveje, om den indsamlede information vil være tilstrækkeligt objektiv til at den kan bruges til at påvise at kravene er opfyldt.

Denne information skal være:

 • fuldstændig – indeholde alle forventede oplysninger
 • korrekt – indholdet er i overensstemmelse med andre pålidelige kilder, f.eks. standarder og forskrifter
 • konsekvent – konsekvent i sig selv og stemmer overens med relaterede dokumenter
 • aktuel – indholdet er ajourført.

Planlægning af auditaktiviteter

Auditten planlægges på baggrund af det der er fastlagt i auditprogrammet og på baggrund af resultatet af forberedelsesdelen.

Se evt. Ledelse af et eller flere auditprogrammer.


About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelses
EOQ Quality Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne