På vej mod ISO 9001:2015

– en status

ISO 9001:2008 – Krav til kvalitetsledelsessystemer og ISO 9000:2006 – Grundprincipper og begreber, bliver opdateret i disse år og det forventes at de begge udkommer sidst i 2015.

Opdateringen af ISO 9001:2008 følger den tidsramme på 3 år, der er for en sådan standard med så stor betydning og omfang.

Dansk Standardiseringsudvalg, DS S-216, og udvalgene i de øvrige medlemslande har kommenteret på udkastene til de ny udgaver.

Selvom ISO 9001:2015 og de opdaterede kvalitetsledelsesprincipper endnu ikke er endeligt udkommet, kan man godt så småt begynde at opdatere sit kvalitetsledelsessystem i forhold til ISO 9001:2015.

[signoff]


About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelses
EOQ Quality Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne