Vejledning

Gap-analysen har til formål, at identificere de steder i dit ledelsessystem, hvor det kan være nødvendigt, at du foretager de ændringer, der kan være nødvendige for at dit kvalitetsledelsessystem kan leve op til de nye og ændrede krav i standarden.

Der vil uvilkårligt skulle ske en vis grad af ændringer. Hvor store ændringer, der skal til, afhænger af din virksomheds eksisterende ledelsessystems kompleksitet og modenhed.

Når dit ledelsessystem skal opdateres, er det en god idé, at du gør følgende:

  • Kontakter den certificerende virksomhed for at få dens råd til forløbet i overgangsfasen
  • Anskaffer standarden
  • Identificerer huller (gap-analyse) i det eksisterende ledelsessystem, så du ved hvor, der skal sættes ind i forhold til de nye og ændrede krav
  • Fastlægger en implementeringsplan ud fra gap-analysen
  • Involverer og træner alle, der kan have indflydelse på din virksomheds ledelsessystems effektivitet
  • Evaluerer dit opdaterede ledelsessystems præstationsevne ved intern audit og ledelsens evaluering.

Jeg kan hjælpe dig med, at lave en gap-analyse med udgangspunkt i din virksomheds nuværende ledelsessystem op mod kravene i ISO 9001:2015.

Hvis du får brug for min hjælp eller sparring er du velkommen til at kontakte mig på telefon 4051 4067 eller på mail: qt@qualitythinking.dk.

[signoff]

Spørgsmål og kommentarer er velkomne