Hvor er vi på vej hen, hvor vil vi gerne hen, hvad vej skal vi gå?

– spændingsfeltet mellem at møde og styre risici og muligheder

Virksomheder skal kunne reagere hurtigt og effektivt i forhold til både ydre og indre risici og muligheder.

Risici og muligheder kan være uforudsete situationer og konkrete hændelser, som f.eks. ændringer i markedet og fejlbehæftede produkter eller ydelser.

Virksomheder, der styrer risici og muligheder samtidig med den overordnede strategi og generelle forretningsudvikling, har et højere afkast og mindre udsving i resultater over tid.

Der findes forskellige traditionelle systemer og værktøjer til brug i virksomhedens arbejde med risici og muligheder.

Standarden ISO 31000 angiver en række principper for og en vejledning i, hvordan arbejdet med risici og muligheder, kan struktureres og dermed gøre dette arbejde mere effektivt.

  • Effektiv risikoledelse øger virksomhedens evne til hurtigere at tilpasse sig i forhold til risici og muligheder. Dermed kan virksomheden selv vælge sin kurs
  • Effektiv risikoledelse øger virksomhedens evne til at styre virksomheden mod at minimere risikoen for trusler og at tage imod muligheder. Virksomheden har dermed større sandsynlighed for at nå sine overordnede mål
  • Effektiv risikoledelse sker gennem en række processer, der funktionelt kan dække forskellige forretningsområder i virksomheden og eventuelle forskellige geografiske placeringer 

Ved at have fokus på risikoledelse, kan virksomheden minimere chancen for ekstreme tab og samtidig udnytte de muligheder, der er i et omskiftende marked og dermed opnå en relativt stabil indtjening.


QualityThinking kan hjælpe dig i gang med din risikostyring kontakt mig for en uforpligtende samtale på telefon +45 4051 4067 eller på mail qt@qualitythinking.dk.

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelse
EOQ Quality Lead Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet udkommer 2-4 gange om året med nyheder og viden inden for kvalitetsledelse og kvalitetsværktøjer.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette. Klik og læs mere Privacy Policy and Terms & Conditions