Hvorfor indføre et ISO 9001 baseret kvalitetsledelsessystem?

– og ledelsessystemer generelt

ISO 9001 bruges når en virksomhed har behov for at demonstrere sin evne til konsekvent at frembringe produkter og ydelser, der opfylder kundekrav og relevante lovmæssige krav og stiler efter at styrke kundetilfredsheden.

Der kan være flere gode grunde til, at indføre et ledelsessystem baseret på ISO 9001. Det kan være dit eget valg, krav fra kunder, myndigheder og andre relevante interessenter.

Med ISO 9001 får du:

 • et fælles sprog og en fælles tilgang til kvalitet på tværs af landegrænser
 • øgede muligheder for international handel
 • et redskab til løbende forbedring
 • øget effektivitet og produktivitet.

ISO 9001 bygger på 7 kvalitetsledelsesprincipper, der hver især kan give din virksomhed nogle fordele.

Inden du beslutter dig for at indføre et kvalitetsledelsessystem er det en god idé at stille dig selv nogle spørgsmål.

 • kan systemet understøtte min virksomheds vision og overordnede forretningsstrategi?
 • hvad forventer jeg at opnå?
 • på hvilken måde vil jeg gøre det?
 • tilfører systemet merværdi?
 • hvad kræver det af ressourcer?
 • hvad kan det komme til at koste?

Det er en god idé at lave et realistisk overslag over hvad det rent faktisk kommer til at koste inden du beslutter dig.

Nogle af de ting du kan have brug for at vide når du skal beregne hvad det kommer til at koste kan f.eks. være:

 • køb af standarden, vejledning og håndbøger
 • udgifter til kurser
 • udgifter til nyt software
 • udgifter til konsulentbistand
 • interne ressourcer

Får du brug for hjælp til opbygning og implementering af dit kvalitetsledelsessystem er du meget velkommen til at kontakte mig på tlf. 4051 4067 eller qt@qualitythinking.dk. Du kan også skrive til mig her…

Kurser i ISO 9001:2015

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelses
EOQ Quality Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne