– og ledelsessystemer generelt

Der kan være flere gode grunde til, at indføre et ledelsessystem baseret på ISO 9001 i din virksomhed. Det kan være dit eget valg, krav fra kunder, myndigheder og andre relevante interessenter.

Med ISO 9001 får du:

  • et fælles sprog og en fælles tilgang til kvalitet på tværs af landegrænser
  • øgede muligheder for international handel
  • et redskab til løbende forbedringer og optimering af processer
  • øget effektivitet og produktivitet.

Standarden for kvalitetsledelse, ISO 9001, bygger på 7 kvalitetsprincipper, der hver især kan give din virksomhed nogle fordele.

Se også indlæggene De 7 principper for kvalitetsledelseFå gavn af kvalitetsledelsesprincipperneISO 9001:2015 Et strategisk ledelsesværktøjISO 9001:2015 Specificerer kravene til et kvalitetsledelsessystem

Inden du beslutter dig for, at bruge indføre et kvalitetsledelsessystem, er er det en god ide at stille dig selv nogle spørgsmål.

Kan systemet understøtte min virksomheds vision og overordnede forretningsstrategi? Hvad er mine mål? Hvad forventer jeg at opnå? På hvilken måde? Hvad tilfører systemet merværdi? Hvad kan det komme til at koste? Hvad kræver det af ressourcer?

Det er en god ide at lave et realistisk overslag over, hvad det rent faktisk kommer til at koste inden du beslutter dig.

Nogle af de ting du kan have brug for at vide, når du skal beregne hvad det kommer til at koste, kan være f.eks.:

  • køb af standard(er), vejledninger og håndbøger
  • udgifter til kurser i ISO 9001, forandringsledelse, projektledelse m.v.
  • udgifter til computere eller nyt software, der kan være nødvendigt for at få optimal gavn (nytte) af systemet
  • udgifter til konsulentbistand
  • interne ressourcer og tid

Kurser i ISO 9001:2015

[signoff]

Spørgsmål og kommentarer er velkomne