Spændingsfeltet mellem at imødekomme og styre risici og muligheder

Virksomheder skal kunne reagere hurtigt og effektivt i forhold til både eksterne og interne risici og muligheder.

Risici og muligheder kan være uforudsete situationer og konkrete hændelser, som f.eks. ændringer i markedet og fejlbehæftede produkter og ydelser.

Virksomheder, der styrer risici og muligheder samtidig med den overordnede strategi og generelle forretningsudvikling, har et højere afkast og mindre udsving i resultater over tid.

Effektiv risikoledelse:

  • øger virksomhedens evne til hurtigere at tilpasse sig i forhold til risici og muligheder. Dermed kan virksomheden selv vælge sin kurs.
  • øger virksomhedens evne til at styre virksomheden mod at minimere risikoen for trusler og at tage imod muligheder
  • sker gennem en række processer, der funktionelt kan dække forskellige forretningsområder og eventuelle forskellige geografiske placeringer.

Der findes forskellige traditionelle systemer og værktøjer til brud for virksomhedens arbejde med risici og muligheder.

Standarden ISO 31000 angiver en række principper for og vejledning i hvordan arbejdet med risici og muligheder kan struktureres og dermed gøre dette arbejde mere effektivt.

Ved at have fokus på risikoledelse kan virksomheden minimere chancen for ekstreme tab og samtidig udnytte de muligheder, der er i et omskifteligt marked og dermed op en relativ stabil indtjening.

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelse
EOQ Quality Lead Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne