Intern audit – Auditprogrammet

Auditprogrammet

Står du overfor at skulle gennemføre intern audit og leverandøraudit, skal du udarbejde et auditprogram, der bidrager til at fastslå effektiviteten af og muligheder for forbedring af dit ledelsessystem.

Et auditprogram defineres i ISO 9000:2015 som: “et sæt af en eller flere audit, der er planlagt for et specifikt tidsrum og med et specifikt formål”.

Auditprogrammet bør indeholde interne såvel som eksterne audit, der tager hensyn til en eller flere ledelsesstandarder og som kan gennemføres separate eller i kombination.

Omfanget af auditprogrammet bør være baseret på virksomhedens størrelse, branche, kompleksitet og ledelsessystems modenheden.

De fleste af ISO’s ledelsesstandarder er udarbejdet med baggrund i en fælles overordnet struktur (High Level Structure, HLS) med fælles termer, definitioner og krav, hvilket skal gøre det nemmere at integrere flere ledelsessystemer.

ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 er begge udarbejdet med baggrund i denne overordnet struktur (HLS).

Begge standarder stiller krav at du udfører interne audit med planlagte intervaller, at du skal fastlægger et auditprogram og at du bevarer dokumenteret information for at du har gennemført auditprogrammet.

Der er ikke stor forskel på kravene til et auditprogram i de to ledelsesstandarder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015. De stiller begge de samme krav om at du fastlægger og gennemfører et eller flere auditprogrammer, der indeholder en flere audit, eksterne såvel som interne. Dog er der i ISO 14001:2015 tilføjet et krav, der specifikt vedrører miljøledelse.

Auditprogrammet skal ifølge ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 som minimum indeholde angivelse af:

 • hvem, der har ansvaret for auditprogrammet
 • hvilke krav, der skal auditere op imod, [f.eks. krav i standard, produktkrav, kundekrav, egne krav]
 • hvad den enkelte audit skal omfatte [omfanget]
 • hvor ofte, der skal auditeres (tidsramme)
 • hvilke audit metoder, der skal bruges
 • hvem, der skal gennemføre den enkelte audit
 • krav til planlægning af den enkelte audit
 • til hvem og hvornår, der skal rapporteres til

Hvis der er sket ændringer i dit ledelsessystem siden sidste audit og som kan påvirke din virksomhed, skal du også tage højde for disse, når du skal fastlægge og eventuelt skal opdatere dit auditprogram.

Hvis der under en audit bliver registreret en afvigelse, skal du sikre at der bliver iværksat relevant afhjælpning og korrigerende handling.

Når du har gennemført dit auditprogram, skal du bevare dokumenteret information som bevis for det er gennemført og for auditresultaterne.


ISO 9001:2015 og ISO 14001 – Et par spørgsmål til dig

a) Har du planlagt og implementeret et auditprogram, der inkluderer:

 • Hyppighed
 • Metoder
 • Ansvar
 • Planlægningskrav
 • Rapportering

b) Regulerer du disse punkter ved hjælp af auditprogrammet?

c) Tager du, i dit auditprogram, hensyn til status og betydningen af det der skal auditeres?

d) Har du defineret auditkriterier og omfang for hver enkelt audit?

e) Indeholder dit auditprogram hensyn til alle relevante forpligtelser?

f) Hvordan sikrer du at den auditor du vælger, kan udføre audit objektivt og uvildigt?

[signoff]

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelse
EOQ Quality Lead Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne