ISO 9001 – Auditprogrammet

Står du overfor at skulle gennemføre intern audit og leverandøraudit, skal du udarbejde et auditprogram, der bidrager til at fastslå effektiviteten af og muligheder for forbedring af dit ledelsessystem.

“Et auditprogram er et sæt af en eller flere audit,
der er planlagt for et specifikt tidsrum og med et specifikt formål.”

Ref. ISO 9000:2015.

Auditprogrammet bør indeholde interne såvel som eksterne audit, der tager hensyn til en eller flere ledelsesstandarder og som kan gennemføres separate eller i kombination.

Omfanget af auditprogrammet bør være baseret på virksomhedens størrelse, branche, kompleksitet og ledelsessystemets modenhed.

Auditprogrammet skal som minimum indeholde angivelse af:

 • hvem, der har ansvaret for auditprogrammet
 • hvilke krav, der skal auditere op imod, [f.eks. krav i standard, produktkrav, kundekrav, egne krav]
 • hvad den enkelte audit skal omfatte [omfanget]
 • hvor ofte, der skal auditeres (tidsramme)
 • hvilke audit metoder, der skal bruges
 • hvem, der skal gennemføre den enkelte audit
 • krav til planlægning af den enkelte audit
 • til hvem og hvornår, der skal rapporteres til.

Hvis der er sket ændringer i dit ledelsessystem siden sidste audit og som kan påvirke din virksomhed, skal du også tage højde for disse, når du skal fastlægge og eventuelt skal opdatere dit auditprogram.

Hvis der under en audit bliver registreret en afvigelse, skal du sikre at der bliver iværksat relevant afhjælpning og korrigerende handling.

Når du har gennemført dit auditprogram, skal du bevare dokumenteret information som bevis for det er gennemført og for auditresultaterne.

Et par spørgsmål til dig

 • Har du planlagt og implementeret et auditprogram, der inkluderer:
  • Hyppighed
  • Metoder
  • Ansvar
  • Planlægningskrav
  • Rapportering
 • Tager du, i dit auditprogram, hensyn til status og betydningen af det, der skal auditeres?
 • Tilpasser du disse punkter ved hjælp af auditprogrammet?
 • Har du defineret auditkriterier og omfang for hver enkelt audit?
 • Indeholder dit auditprogram hensyn til alle relevante forpligtelser?
 • Hvordan sikrer du at den auditor du vælger, kan udføre audit objektivt og uvildigt?

Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere information på tlf. 4051 4067 eller på mail til qt@qualitythinking.dk. Du kan også skrive en besked til mig her…

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelses
EOQ Quality Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne