Intern audit

Små virksomheder har ofte begrænsede ressourcer og større virksomheder kan have brug for yderligere ressourcer.

QualityThinking udfører interne audit på forskellige typer af kvalitetsledelsessystem standarder, herunder:

  • ISO 9001
  • ISO 17025
  • GCLP og GLP
  • DS/EN 15224

Ved at have QualityThinking om bord til at varetage dine interne audit får du et objektivt og professionelt overblik som din virksomhed måske ikke får ved at benytte eget personale til at varetage de interne audit.

Samtidig får du et par friske øjne til at finde områder med særlige udfordringer eller potentialer.

De interne audit QualityThinking udfører, kan integreres i dit auditprogram og anerkendes af både din virksomheds kunder og certificerende eller akkrediterende organisationer.

Procedurer og skabeloner til brug for dine interne audit kan ske i henhold til din virksomheds egne procedurer og de skabeloner eller QualityThinking anvender. Yderligere kan QualityThinking assistere ved:

  • trendanalyser
  • udarbejdelse og vedligehold af auditprogram
  • audit af leverandører
  • mock-audit
  • 2. og 3. parts audit.

Generel proces for intern audit.

For yderligere information er du velkommen til at ringe til mig på tlf. 4051 4067 eller at skrive til mig på qt@qualitythinking.dk.