ISO 17025:2017

ISO 17025 stiller generelle krav til laboratoriers kompetence, upartiskhed og vedvarende drift.

Standarden kan anvendes af alle organisationer, der udfører laboratorieaktiviteter uanset personalets antal.

Laboratoriets kunder, myndigheder, organisationer og ordninger, der benytter peer-assessment, akkrediteringsorganer og andre, anvender dette dokument til at bekræfte eller anerkende laboratoriers kompetence.

ISO 17025 sætter laboratorier i stand til at vise at de opererer kompetent og skaber valide resultater, derved fremmes troværdigheden af deres arbejde både nationalt og internationalt.

Standarden hjælper også til at facilitere samarbejdet mellem laboratorier og andre organer ved at der genereres en bredere accept af resultater mellem landende.

Testrapporter og certifikater kan accepteres fra et land til et andet uden behov for yderligere testning, hvilket omvendt forbedrer international handel.

Se i øvrigt kurser og workshops generelt og Læring med fokus på din virksomheds forretningsmæssige mål og strategi.


Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere information på tlf. 4051 4067 eller på mail til qt@qualitythinking.dk. Du kan også skrive en besked til mig her…