ISO 17025 for kalibrerings- og prøvningslaboratorier de generelle krav til laboratoriers kompetence, upartiskhed og vedvarende drift.

Standarden kan anvendes af alle organisationer, der udfører laboratorieaktiviteter uanset personalets antal.

Laboratoriers kunder, myndigheder, organisationer og ordninger, der benytter peer-assessment, akkrediteringsorganer og andre anvender dette dokument til at bekræfte eller anerkende laboratoriers kompetence.

ISO 17025 sætter laboratorier i stand til at vise at de opererer kompetent og skaber valide resultater, derved fremmes troværdigheden af deres arbejde bade national og international.

Standarden hjælper også til at faciliteter samarbejdet mellem laboratorier og andre organer ved at der genereres en bredere accept af resultater mellem landende.

Testrapporter og certifikater kan accepteres fra et land til et andet uden behov for yderligere testning, hvilket omvendt forbedrer international handel.