– til realisering af din virksomheds mission og vision

ISO 9001:2015 indeholder krav til kvalitetsledelsessystemer. Standarden er frivillig, men kan dog også være et krav fra kunder og andre interessenter om, at en virksomheds kvalitetsledelsessystem skal være certificeret i forhold til standarden.

Ved anvendelse af ISO 9001:2015 får din virksomhed mulighed for at forbedre dens præstationsevne og dermed mulighederne for at den kan opnå vedvarende succes.

Arbejdet med kvalitetsledelse skal være en integreret del af din virksomheds daglige ledelse og skal indgå på linje med den øvrige ledelse af virksomheden.

På den måde får virksomheden udbytte af systemet til gavn for virksomheden selv, dens kunder og andre relevante interessenter.

Det er derfor vigtigt, at alle i din virksomhed har en grundlæggende forståelse og accept af kvalitetsledelsessystemet.

ISO 9000 serien består af en række standarder og vejledninger, der vedrører kvalitetsledelsessystemer og er designet til at hjælpe din virksomhed til at opfylde kundernes og andre relevante interesserede parters krav og forventninger.

Til sammen danner ISO 9000 serien grundlaget for din virksomheds løbende udvikling i forhold til produktivitet og kvalitet.

Serien repræsenterer international enighed om god kvalitetsledelse og udgives internationalt af Organization for Standardization (ISO).

ISO 9000 serien består af følgende dokumenter:

 • ISO 9001 – fastlægger kravene til kvalitetsledelsessystemet
 • ISO 9000 – dækker de grundlæggende begreber og definitioner
 • ISO 9004 – fokuserer på hvordan kvalitetsledelsessystemet gøres mere effektivt
 • ISO 19011 – vejledning om auditering af ledelsessystemer med fokus på intern audit og leverandøraudit.

ISO 9001:2015 bygger på 7 principper for kvalitetsledelse:

 • Kundefokus
 • Lederskab
 • Personers engagement
 • Procesorientering
 • Forbedring
 • Vidensbaseret beslutningstagen
 • Ledelse af relationer

Disse syv principper danner basis for ledelse af din virksomhed med henblik på løbende at forbedre dennes resultater både på kort og på lang sigt ved at holde fokus på kundernes krav og forventninger – og samtidig tilgodese relevante interesserede parter krav og forventninger.

Standarden kan anvendes af alle virksomhedstyper – store som små og private som offentlige uanset produkttype eller serviceydelse.

Det er muligt at blive certificeret i forhold til ISO 9001:2015, hvilket kan være en fordel i forhold til kunder, samarbejdspartnere og det omgivende samfund.

Etablering af et kvalitetsledelsessystem baseret på ISO 9001:2015, vil kunne sikre kunders og andre relevante interesserede parters tilfredshed gennem:

 • en fælles overordnet vision og et fælles værdisæt på tværs i virksomheden
 • definerede kvalitetsmål
 • klare processer og ansvar
 • løbende udvikling af kvalitetsprocesser, kompetencer, kommunikation og ressourceplanlægning
 • kvalitetsmålinger

ISO 9001 udkom for første gang i 1987 og den seneste version ISO 9001:2015 udkom i november 2015.

Også ISO 9000, der dækker de grundlæggende begreber og definitioner, som benyttes i ISO 9001 er opdateret og udkom samtidig med ISO 9001:2015 i november 2015.