ISO 9001:2015 – Et strategisk ledelsesværktøj

Realisering af din virksomheds strategi og forretningsmæssige mål

ISO 9001 med krav til kvalitetsledelsessystemer bruges, hvor en virksomhed har behov for at demonstrere sin evne til konsekvent at frembringe produkter og ydelser, der opfylder kundekrav og relevante lovmæssige krav og stiler efter at styrke kundetilfredsheden.

Standarden kan anvendes af alle virksomhedstyper – store som små og private som offentlige uanset branche, produkt eller serviceydelse.

Det er frivilligt at anvende standarden og om man ønsker at kvalitetsledelsessystemet er certificeret.

Det kan dog være et krav fra kunder og andre interessenter om, at en virksomheds kvalitetsledelsessystem skal være certificeret i forhold til ISO 9001.

Ved anvendelse af ISO 9001 får din virksomhed mulighed for at forbedre dens præstationsevne og dermed mulighederne for at den kan opnå vedvarende succes.

Ved at have et kvalitetsledelsessystem baseret på ISO 9001, vil kunne sikre kunders og andre relevante interessenters tilfredshed gennem:

 • en fælles overordnet vision og et fælles værdisæt på tværs af virksomheden
 • definerede kvalitetsmål
 • klare processer og ansvar
 • løbende udvikling af processer, kompetencer, kommunikation og ressourceplanlægning
 • kvalitetsmålinger

Arbejdet med kvalitetsledelse skal være en integreret del af den daglige ledelse og skal indgå på linje med den øvrige ledelse af virksomheden.

På den måde får din virksomhed udbytte af systemet til gavn for den selv, dens kunder og andre relevante interessenter.

Det er vigtigt at alle i din virksomhed har en grundlæggende forståelse og accept af kvalitetsledelsessystemet.

ISO 9001 bygger på 7 kvalitetsledelsesprincipper:

 • kundefokus
 • lederskab
 • personers engagement
 • procesorientering
 • forbedring
 • vidensbaseret beslutningstagen
 • ledelse af relationer.

Disse syv principper danner basis for ledelsen af din virksomhed med henblik på løbende at forbedre dens resultater både på kort sigt og på længere sigt ved at holde fokus på kundernes krav og forventninger – og samtidig tilgodese andre relevante interessenters krav og forventninger.

ISO 9001 er en internationale anerkendt standard og udkom første gang i 1987 og den seneste version udkom i 2015.

ISO 9001 anvendes af mere end 1 million virksomheder og organisationer verden over og er dermed den mest kendte standard.


Har du brug for at vide mere om ISO 9001 eller hjælp til at opbygge et kvalitetsledelsessystem er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 4051 4067 eller skrive til mig på mail til qt@qualitythinking.dk.

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelse
EOQ Quality Lead Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne