7 principper for kvalitetsledelse

– grundlaget for kvalitetsledelse

Kvalitetsledelsesprincipperne er selve grundlaget for kvalitetsledelse. Disse principper er beskrevet i ISO 9000:2015.

For hvert princip er der en beskrivelse, der forklarer, hvorfor du bør adressere hvert enkelt princip i din virksomhed og hvordan du kan bruge disse principper.

 

De 7 principper for kvalitetsledelse

Princippet – Kundefokus

Vedvarende succes opnås gennem troværdighed, når en virksomhed skal tiltrække og fastholde de kunder og interesserede parter, den er afhængig af.

Ethvert aspekt af interaktion med kunderne giver virksomheden mulighed for, at skabe mere værdi for kunden.

Forståelse af kunder og andre interesserede parters nuværende og fremtidige behov bidrager til vedvarende succes i virksomheden.

 

 

Princippet – Lederskab

Etablering af sammenhold, retning og engagement gør det muligt, for virksomheden, at tilpasse sine strategier, politikker, processer og ressourcer i forhold til at virksomheden når dens mål.

Princippet – Personers engagement

For at styre en virksomhed effektivt, er det vigtigt at inddrage og respektere alle i virksomheden – og på alle niveauer.

Anerkendelse, engagement og forbedring af færdigheder og viden vil øge engagementet hos medarbejderne i forhold til virksomheden kan nå sine mål.

Princippet – Procesorientering

Kvalitetsledelsessystem er sammensat af indbyrdes forbundne processer. En forståelse for hvordan, dette system af processer, fører til virksomhedens resultater og en forståelse for de ressourcer, kontroller og interaktioner, der skal til for at opnå disse resultater.  Dette giver virksomheden mulighed for at optimere sin præstation.

Princippet – Forbedring

Forbedring er afgørende for at, virksomheden kan opretholde sit nuværende præstationsniveau.

Ved at reagere på de ændringer, der sker i interne og eksterne forhold, får virksomheden mulighed for at skabe nye muligheder.

Princippet – Vidensbaseret beslutningstagen

At tage beslutninger er en kompliceret proces, der altid indebærer en vis usikkerhed. Der ofte er flere forskellige typer og kilder til input og fortolkningen af disse er ofte subjektiv.

Det er derfor nødvendigt, at forstå sammenhængen mellem årsag og virkning på potentielle utilsigtede konsekvenser. Kendsgerninger, beviser og dataanalyse kan føre til større objektivitet og tillid til de trufne beslutninger der er truffet.

Princippet – Styring af relationer

Interesserede parters har indflydelse på virksomhedens udvikling. Sandsynligheden for vedvarende succes er mere sandsynlig, når en virksomhed styrer sine relationer.

På den måde kan virksomheden optimere deres indvirkning på dens ydeevne. Her er relationsledelse i forhold netværket af leverandører og samarbejdspartnere, har ofte af særlig betydning.

Dette afspejles også i afsnit 5 i ISO 9001:2015.

Læs også artiklen – Hvad du kan gøre for, at din virksomhed kan få gavn af kvalitetsledelsesprincipperne.

[signoff]

 

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelse
EOQ Quality Lead Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet udkommer 2-4 gange om året med nyheder og viden inden for kvalitetsledelse og kvalitetsværktøjer.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette. Klik og læs mere Privacy Policy and Terms & Conditions