ISO 9001 – Topledelsens ansvar og forpligtelser

Topledelsen kan f.eks. inkludere den administrerende direktør, direktør, formand, bestyrelse, direktion, kompagnon(er), ejer, partner(e) og ledende medarbejder.

Lederskab og forpligtelse

Det overordnede ansvar for og ejerskab af kvalitetsledelsessystemet ligger hos topledelsen.

Hvis ledelsessystemet kun dækker en del af en virksomheden, refererer topledelsen til dem, der leder og styrer den del af organisationen.

Det er vigtigt at topledelsen at sikrer, at virksomhedens forretningsprocesser er i integreret i forretningsprocesserne.

Hvordan topledelsen vælger at gøre det kan bestemmes ud fra faktorer, som f.eks. størrelsen og kompleksiteten af virksomheden, dens ledelsesstil og kulturen i virksomheden.

Effektivt lederskab og forpligtelse kan føre til bedre forståelse hos personer i organisationen om, hvordan de bidrager til kvalitetsledelsessystemet, hvilket kan hjælpe organisationen med løbende at nå de tilsigtede resultater.

Hensigten med dette er at topledelsen udviser synligt lederskab og forpligtelse i relation til at fastholde virksomhedens fokus på at imødekomme kundernes behov og styrke kundetilfredsheden.

Topledelsen skal:

 • påtage sig ansvaret for kvalitetsledelsessystemets effektivitet, ved at gøre det klart at de forstår og er ansvarlige for ledelsessystemets effektivitet ved at tage ansvar for aktiviteterne og ved at forklare de de resultater der er opnået
 • sikre, at kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene er etableret i overensstemmelse med virksomhedens strategiske retning, rammer og vilkår
 • sikre, at processerne i kvalitetsledelsessystemet integreres og styres inden for de overordnede forretningsprocesser og ikke behandles som tilvalg eller modstridende aktiviteter i forhold til disse
 • fremme procesorienteringen og den risikobaserede tankegang
 • overvåge de aktuelle ressourcer og de forventede ressourcer der forventes at skulle bruges til kvalitetsledelsessystemet
 • kommunikere værdien af og fordelene ved kvalitetsledelsessystemet og overholdelse af de krav dette stiller
 • sikre, at kvalitetsledelsessystemet opnår de ønskede resultater ved at overvåge output
 • gennem kommunikation at engagere, støtte og lede personerne i virksomheden i at bidrage til kvalitetsledelsessystemets effektivitet
 • fremme forbedring og sikre, at information og anbefalinger fra audit, andre vurderinger og ledelsens evalueringer kommunikeres til de ansvarlige personer
 • støtte og vejlede personer i relevante ledelsesmæssige roller for at hjælpe dem med at udvise lederskab i deres egne specifikke områder.

Kundefokus

Kunderne er generelt de personer, virksomheder eller organisationer, der køber eller modtager virksomhedens produkter og ydelser.

Hensigten med dette underpunkt er at sikre, at topledelsen udviser synligt lederskab og forpligtelse i relation til at fastholde virksomhedens fokus på at tilfredsstille kundernes behov og styrke kundetilfredsheden.

Topledelsen skal sikre, at der er effektive processer til at vurdering af kundekrav og lovmæssige krav til virksomhedens produkter og ydelser, og at disse krav bliver forstået i virksomheden.

Topledelsen skal sikre, at der implementeres passende handlinger til adressering af risici og muligheder, så de ønskede resultater løbende bliver indfriet. Hvis ikke, så bør man bruger Plan-Do-Check-Act-tilgangen (PDCA) til at sikre, at der implementering af yderligere forbedringer, indtil kundernes behov og forventninger er indfriet.

Ved at bruge resultaterne fra analyse og evaluering af data om kundetilfredshed kan topledelsen fokusere på forbedring af denne. Som et resultat af denne analyse har topledelsen en mulighed for at styre en ændring i virksomhedens kunderelaterede processer og drift, herunder allokering af ressourcer.

Ledelsens evaluering

Topledelsen skal med planlagte intervaller evaluere organisationens kvalitetsledelsessystem for at sikre, at det fortsat er egnet, fyldestgørende og effektivt og at det er samordnet med virksomhedens strategiske retning.

Hensigten punktet er at sikre, at topledelsen gennemfører ledelsesevalueringer. Dette er en aktivitet, som topledelsen bør gennemføre i overensstemmelse med virksomhedens strategiske retning.

Formålet er at gennemgå information om kvalitetsledelsessystemets præstation med henblik på at fastlægge om, det er:

 • egnet – opfylder det stadig sit formål
 • tilstrækkeligt – er det stadig fyldestgørende
 • effektivt – giver det stadig de tilsigtede resultater

Se også indlægget Auditering af topledelsen

Kvalitetsledelsesprincippet lederskab:
Ledere på alle niveauer skaber en helhed af formål og udviklingsretning og sørger for betingelser, hvorunder medarbejdere er engagerede i at nå organisationens kvalitetsmål. Se også indlægget Få gavn af de 7 principper for kvalitetsledelse


Har du brug for hjælp og inspiration til dine ledelsesevalueringer kan du kontakte mig på tlf. 4051 4067 eller skrive til mig på mail til qt@qualitythinking.dk. Du kan også skrive til mig her…

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelses
EOQ Quality Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne