Tjeklisten kan bruges til at undersøge om, der er steder i dit nuværende ledelsessystem, der skal opdateres til kravene i ISO 9001:2015.

Den kan blandt andet anvendes til:

  • opbygning og implementering af et nyt ledelsessystem
  • GAP-analyse af et eksisterende ledelsessystem
  • intern audit

Tjeklisten kan bruges af alle, der arbejder med ISO 9001:2015.

Se uddrag af tjeklisten.

Du kan rekvirere hele tjeklisten ved at ringe til mig på tlf. 4051 4067 eller skrive til qt@qualityThinking.dk, pris 350,00 kr. ekskl. moms.