ISO 9001:2015 – Virksomhedens rammer og vilkår

– har indflydelse på din virksomheds eksistens og strategi

ISO 9001:2015 stiller i afsnit 4 krav om, at du fastlægger de relevante ydre og interne forhold, der kan have indflydelse på din virksomheds eksistens og strategi.

Efterfølgende skal du overvåge og gennemgå disse forhold for om de har ændret sig.

Din virksomheds rammer og vilkår er de forhold, din virksomhed ”lever” i og som har indflydelse på om dit kvalitetsledelsessystem fungerer efter hensigten.

De umiddelbare eksterne forhold udgøres af blandt andre af:

 • interessenter
 • partnere
 • offentligheden
 • kunder
 • konkurrenter
 • leverandører
De umiddelbare eksterne forhold
udgøres blandt andre af:
 • Interessenter
 • Partnere
 • Offentligheden
 • Kunder
 • Konkurrenter
 • Leverandører

De eksterne forhold i større perspektiv
udgøres blandt andre af:
 • Interessenter
 • Partnere
 • Offentligheden
 • Kunder
 • Konkurrenter
 • Leverandører

Hensigten med dette krav er, at du får en god forståelse for de relevante interne og eksterne forhold, der kan påvirke din virksomheds evne, til at opnå de forretningsmæssige mål og dermed også dit kvalitetsledelsessystems resultater, positivt såvel som negativt.

Du skal se på både dine kunders krav, på kravene fra relevante interesserede parter og relevante lovmæssige krav. Disse krav har eller kan have indflydelse, positivt såvel som negativt på om dit kvalitetsledelsessystem, når det ønskede resultatet.

At forstå din virksomheds rammer og vilkår er grundlaget for, at du kan fastlægge de vigtige dele af dit kvalitetsledelsessystem: ledelsessystemets anvendelsesområde, processer, politik(ker), mål og planlægning.

Information om de eksterne og interne forhold kan du få ved f.eks. at følge med i den almindelige presse, i branchespecifikke tidsskrifter og ved at søge oplysninger fra diverse statistikker og myndigheder.

Eksempler på information om de eksterne forhold kan bl.a. være:

 • økonomiske faktorer, f.eks. ændringer kurser, landets økonomi, inflation
 • sociale faktorer f.eks. arbejdsløshed, uddannelsesmuligheder, arbejdstid, helligdage
 • fagpolitiske forhold, faktorer så som politisk stabilitet, offentlige investeringer, lokalområdet og internationale handelsaftaler
 • teknologiske faktorer som f.eks. nye teknologier, udstyr og patentudløb, konkurrencemæssige faktorer markedsandele, konkurrence produkter og serviceydelser og stabilitet i markedet

(Se også figuren ovenfor)

Eksempler på information om de interne forhold kunne være: ressourcer så som, infrastruktur, produktionsmiljøet og den viden, der ligger i virksomhedens finansielle situation, virksomhedens kultur og sprog, kapacitet, systemets præstationsevne, se også figuren ovenfor.

Til vurdering af de risici og muligheder, der kan være forbundet med de eksterne og interne forhold, kan du benytte en SWOT analyse.

Efterfølgende skal du holde øje med om disse rammer og vilkår ændrer sig. Den information, du får ved at overvåge og gennemgå disse forhold, kan du bruge til at beslutte om, du skal eller kan gøre noget for at imødegå disse ændringer f.eks. om virksomhedens strategi skal opdateres.

Når du har en god forståelse for din virksomheds rammer og vilkår, kan du fastlægge dit kvalitetsledelsessystems omfang – hvilke dele af virksomheden, hvilke produkter og serviceydelser, skal være dækket af systemet. Det er værd at bemærke at kvalitetsledelsessystemet godt kan gå ud over de dele af det der ønskes certificeret.


About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelse
EOQ Quality Lead Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne