Lederskab

“Ledere på alle niveauer skaber en helhed af formål og udviklingsretning og
sørger for betingelser, hvorunder medarbejdere er engagerede i at nå organisationens kvalitetsmål”

Et af de 7 kvalitetsledelsesprincipper – ISO 9000:2015

Effektivt lederskab og forpligtelse

Et effektivt lederskab og forpligtelse kan føre til en bedre forståelse hos personerne i din virksomhed for, hvordan de kan bidrage til kvalitetsledelsessystemets resultater og dermed de overordnede forretningsmæssige mål

Kvalitetsledelsesprincip - Lederskab

Kravene til om lederskab og forpligtelse er angivet i afsnit 5.1 i ISO 9001:2015.

Topledelsen skal udvise lederskab og forpligtelse, hvad angår kvalitetsledelsessystemet ved at påtage sig ansvaret for kvalitetsledelsessystemets effektivitet

Topledelsen skal udvise lederskab og forpligtelse ved at tage aktivt del i kvalitetsledelsessystemet og ved, at:

  • engagere
  • fremme og sikre
  • formidle
  • og overvåge kvalitetsledelsessystemets præstation og effektivitet.

Generelt skal topledelsen udvise lederskab og forpligtelse med hensyn til kvalitetsledelsessystemet ved at:

5.1.1 a)
”påtage sig ansvaret for kvalitetsledelses-systemets effektivitet”

– at topledelsen gør det klart, at de forstår og er ansvarlige for effektiviteten af kvalitetsledelsessystemet ved at tage ansvar for aktiviteterne og ved at kunne forklare, hvilke resultater der opnås.
Selv om visse beføjelser og ansvar kan uddelegeres, så ligger ansvaret stadig hos topledelsen.

5.1.1 b)
”sikre, at kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene for kvalitetsledelsessystemet er etableret og stemmer overens med virksomhedens rammer, vilkår og strategiske retning”

– at kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene er etableret i overensstemmelse med den strategiske retning og virksomhedens rammer og vilkår. Kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene vil eventuelt kunne etableres eller gennemgås i forbindelse med topledelsens regelmæssige møder, som f.eks. møder vedrørende strategisk planlægning eller ledelsens evaluering.

5.1.1 c)
”sikre, at kvalitetsledelsessystemets krav integreres i virksomhedens forretningsprocesser”

– at sikre, at processerne i virksomhedens kvalitetsledelsessystem integreres og styres inden for de overordnede forretningsprocesser og ikke behandles som tilvalg eller modstridende aktiviteter.

5.1.1 d)
”fremme anvendelse af procesorientering og risikobaseret tankegang”

– at sikre et effektivt samspil mellem processerne med en systematisk tilgang for at opnå et effektivt input og output og samarbejde i forbindelse med at adressere risici og muligheder.

5.1.1 e)
”sikre, at de nødvendige ressourcer til kvalitetsledelsessystemet er tilgængelige”

– at overvåge den aktuelle og forventede arbejdsmængde og tilhørende tidsplaner for at sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer til udvikling og drift af kvalitetsledelsessystemet – når og hvor det er nødvendigt.

5.1.1 f)
”kommunikere betydningen af effektiv kvalitetsledelse og overholdelse af kvalitetsledelsessystemets krav”

– at sikre, at kvalitetsledelsessystemet opnår de ønskede resultater ved at overvåge output.
Nogle gange kan dette medføre handlinger for at korrigere eller forbedre systemet eller dets processer, og topledelsen bør sikre, at de aktiviteter, der er nødvendige, fordeles korrekt og tildeles ressourcer.

5.1.1 g)
”sikre, at kvalitetsledelsessystemet fører til de tilsigtede resultater”

at sikre, at kvalitetsledelsessystemet opnår de ønskede resultater ved at overvåge output.
Nogle gange kan dette medføre handlinger for at korrigere eller forbedre systemet eller dets processer, og topledelsen bør sikre, at de aktiviteter, der er nødvendige, fordeles korrekt og tildeles ressourcer.

5.1.1 h)
”engagere*, lede og støtte personer i at bidrage til kvalitetsledelsessystemets effektivitet”

– at engagere, lede og støtte personer i virksomheden i at bidrage til kvalitetsledelsessystemets effektivitet ved at kommunikere med disse personer.
Dette kan omfatte, at topledelsen er foregangsmand/kvinde for projekter, når forbedringer er nødvendige, og tilskynde medarbejdere og andre til at deltage i forbedringsteams.

5.1.1 i)
”fremme forbedring”

– at topledelsen fremmer forbedring og samtidig sikre, at information og anbefalinger fra audits, ledelsens evalueringer og andre vurderinger kommunikeres til de ansvarlige personer. Dette kan bidrage til at demonstrere værdien og fordelene ved forbedringer.

5.1.1 j)
”understøtte andre relevante ledelsesroller til at udøve lederskab inden for deres
  ansvarsområde”

– at topledelsen giver støtte og vejledning til personer i andre relevante ledelsesmæssige roller for at hjælpe dem med at udvise lederskab i deres egne specifikke områder.
Dette kan omfatte vejledning og støtte ved specifikke beslutninger, som hjælper virksomheden med bedre at efterleve krav eller opnå forbedringer, når det er nødvendigt.