ISO 9001:2015 – Lederskab og forpligtelse

Effektivt lederskab og forpligtelse

Effektivt lederskab kan føre til en bedre forståelse hos personerne i din virksomhed for, hvordan de kan bidrage til kvalitetsledelsessystemets resultater og dermed de overordnede forretningsmæssige mål.

Topledelsen skal udvise lederskab og forpligtelse, hvad angår kvalitetsledelsessystemet ved at påtage sig ansvaret for dets effektivitet.

Topledelsen skal udvise lederskab og forpligtelse ved at tage aktivt del i virksomhedens kvalitetsledelsessystem ved, at:

  • engagere
  • fremme og sikre
  • formidle
  • overvåge kvalitetsledelsessystemets præstation og effektivitet.

Kravene til om lederskab og forpligtelse er angivet i afsnit 5.1 i ISO 9001:2015.

– at topledelsen gør det klart, at de forstår og er ansvarlige for effektiviteten af kvalitetsledelsessystemet ved at tage ansvar for aktiviteterne og ved at kunne forklare, hvilke resultater der opnås.

Selv om visse beføjelser og ansvar kan uddelegeres, så ligger ansvaret stadig hos topledelsen.

– at kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene er etableret i overensstemmelse med den strategiske retning og organisationens rammer og vilkår.

Kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene vil eventuelt kunne etableres eller gennemgås i forbindelse med topledelsens regelmæssige møder, som f.eks. møder vedrørende strategisk planlægning eller ledelsens evaluering.

– at sikre, at processerne i organisationens kvalitetsledelsessystem integreres og styres inden for de overordnede forretningsprocesser og ikke behandles som tilvalg eller modstridende aktiviteter.

– at sikre et effektivt samspil mellem processerne med en systematisk tilgang for at opnå et effektivt input og output og samarbejde i forbindelse med at adressere risici og muligheder.

– at overvåge den aktuelle og forventede arbejdsmængde og tilhørende tidsplaner for at sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer til udvikling og drift af kvalitetsledelsessystemet – når og hvor det er nødvendigt.

– at sikre, at kvalitetsledelsessystemet opnår de ønskede resultater ved at overvåge output.
Nogle gange kan dette medføre handlinger for at korrigere eller forbedre systemet eller dets processer, og topledelsen bør sikre, at de aktiviteter, der er nødvendige, fordeles korrekt og tildeles ressourcer.

– at sikre, at kvalitetsledelsessystemet opnår de ønskede resultater ved at overvåge output.
Nogle gange kan dette medføre handlinger for at korrigere eller forbedre systemet eller dets processer, og topledelsen bør sikre, at de aktiviteter, der er nødvendige, fordeles korrekt og tildeles ressourcer.

– at engagere, lede og støtte personer i organisationen i at bidrage til kvalitetsledelsessystemets effektivitet ved at kommunikere med disse personer.
Dette kan omfatte, at topledelsen er foregangsmand/kvinde for projekter, når forbedringer er nødvendige, og tilskynde medarbejdere og andre til at deltage i forbedringsteams.

– at topledelsen fremmer forbedring og samtidig sikre, at information og anbefalinger fra audits, ledelsens evalueringer og andre vurderinger kommunikeres til de ansvarlige personer. Dette kan bidrage til at demonstrere værdien og fordelene ved forbedringer.

– at topledelsen giver støtte og vejledning til personer i andre relevante ledelsesmæssige roller for at hjælpe dem med at udvise lederskab i deres egne specifikke områder.
Dette kan omfatte vejledning og støtte ved specifikke beslutninger, som hjælper virksomheden med bedre at efterleve krav eller opnå forbedringer, når det er nødvendigt.

Ledere på alle niveauer skaber en helhed af formål og udviklingsretning og sørger for betingelser, hvorunder medarbejdere er engagerede i at nå organisationens kvalitetsmål

Kvalitetsledelsesprincippet “Lederskab”
(ISO 9000:2015)
Kvalitetsledelsesprincip - Lederskab

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelses
EOQ Quality Auditor