ISO 9001:2015 – Når du skal udarbejde kvalitetspolitikken

I følge ISO 9001:2015 skal topledelsen udvise lederskab og forpligtelse, hvad angår kvalitetsledelsessystemet, blandt andet ved at sikre, at kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene for kvalitetsledelsessystemet er fastlagt og stemmer overens med din virksomheds rammer, vilkår og strategiske retning.

Kvalitetspolitikken

Kvalitetspolitikken er et vigtigt redskab, når du skal tage beslutninger. Kvalitetspolitikken bruger du som ramme, når du skal fastlægge din virksomheds kvalitetsmål.

Meningen med kvalitetsledelsessystemet er at det skal have sit hovedfokus på kvalitetspolitikken, og at den skal kunne hjælpe alle i virksomheden til at have fokus på kvalitet, når de udfører deres arbejde.

Kvalitetspolitikken skal stemme overens med din virksomheds overordnede politik, og bør samordnes med din vision og mission. Dermed danner kvalitetspolitikken grundlaget for at definere kvalitetsmålene.

Det er topledelsen i din virksomhed, der har ansvaret for at etablere, implementere og vedligeholde kvalitetspolitikken samt at kommunikere den i din virksomhed.

Kvalitetspolitikken skal passe til din virksomheds rammer, vilkår og den skal indgå i din virksomheds strategiske retning.

Desuden skal kvalitetspolitikken inkludere en hensigtserklæring om, at kravene i standarden og andre relevante krav efterleves og at kvalitetsledelsessystemet løbende vil blive forbedret.

De 7 principper for kvalitetsledelse er et godt udgangspunkt at have in mente, når kvalitetspolitikken skal fastlægges.

Når kvalitetspolitikken afspejler din virksomheds overordnede mål, kan den bruges til at tage beslutninger vedrørende din virksomhed og dens forretningsmæssige mål.

Kvalitetspolitikken skal være tilgængelig for relevante personer, den skal vedligeholdes som dokumenteret information og den skal kommunikeres, forstås og bruges i virksomheden.

Når dine medarbejdere kender din virksomheds kvalitetspolitik, bliver de mere engagerede og de får en fælles forståelse for kvalitetspolitikkens betydning de ønskede resultater.

Nøglen til din virksomheds succes er, at du forstår dine kunders krav og forventninger.

Hvis du vil styre dit kvalitetsledelsessystem hen mod at forbedring af kundetilfredsheden, er det vigtigt at du forstår dine kundernes krav og behov. Men det er lige så vigtigt, at du forstår de krav og forventninger andre relevante interessenter har og som kan have betydning for din virksomhed.

Kravene kan også komme direkte fra en produktspecifikation, industristandard(er) eller nogle lovmæssige krav til dit produkt eller din ydelse.

Ved at have kendskab til alle nødvendige input vil du kunne sikre dig, at din virksomheds kvalitetspolitik fokuserer på de ting, der kan øge kundernes tilfredshed.

Når du skal fastlægge din virksomheds kvalitetspolitik, er det værd at overveje følgende:

  • din virksomheds rammer og vilkår, herunder dit ledelsessystems nuværende præstation
  • de relevante interessenters behov og forventninger
  • din virksomheds overordnede strategiske retning, baseret på dens mission, vision, vejledende principper og værdier
  • niveauet og typen af fremtidige forbedringer
  • den forventede grad af kundetilfredshed
  • de nødvendige ressourcer, der skal til for at nå de resultater du ønsker
  • de relevante interessenters betydning for din virksomhed.

Med disse punkter in mente, skal du lave et udkast til en kvalitetspolitik, der kan give retning når du skal fastlægge kvalitetsmålene.

“Det siges, at “en god kvalitetspolitik er simpel, præcis og let at huske selv om man er under pres”

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelses
EOQ Quality Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne