ISO 9001:2015 – Når du skal udarbejde kvalitetspolitikken

I følge ISO 9001:2015 skal udvise lederskab og forpligtelse, hvad angår kvalitetsledelsessystemet, blandt andet ved at sikre, at kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene for kvalitetsledelessystemet er fastlagt og stemmer overens med organisationens rammer, vilkår og strategiske retning.

Kvalitetspolitikken

En kvalitetspolitik er et vigtigt redskab, når du skal tage beslutninger. Kvalitetspolitikken bruger du som ramme, når du skal fastlægge din virksomheds kvalitetsmål.

Meningen med kvalitetsledelsessystemet er at det skal have sit hovedfokus på kvalitetspolitikken, og at den skal kunne hjælpe alle i virksomheden til at have fokus på kvalitet, når de udfører deres arbejde.

Kvalitetspolitikken skal stemme overens med din virksomheds overordnede politik, og bør samordnes med din vision og mission. Dermed danner kvalitetspolitikken grundlaget for at definere kvalitetsmålene.

Det er topledelsen virksomhed, der har ansvaret for at etablere, implementere og vedligeholde kvalitetspolitikken samt at kommunikere den i din virksomhed.

Kvalitetspolitikken skal passe til din virksomheds rammer, vilkår og den skal indgå i din virksomheds strategiske retning.

Desuden skal kvalitetspolitikken inkludere en hensigtserklæring om, at kravene i standarden og andre relevante krav efterleves og at kvalitetsledelsessystemet løbende vil blive forbedret.

De 7 principper for kvalitetsledelse er et godt udgangspunkt at have in mente, når kvalitetspolitikken skal fastlægges.

Når kvalitetspolitikken afspejler din virksomheds overordnede mål, kan den bruges til at tage beslutninger vedrørende din virksomhed og dens forretningsmæssige mål.

Kvalitetspolitikken skal være tilgængelig for relevante personer, den skal vedligeholdes som dokumenteret information og den skal kommunikeres, forstås og bruges i virksomheden.

Når dine medarbejdere kender din virksomheds kvalitetspolitik bliver de mere engagerede og de får en fælles forståelse for kvalitetspolitikkens betydning de ønskede resultater.

Nøglen til din virksomheds succes er, at du forstår dine kunders krav og forventninger.

Hvis du vil styre dit kvalitetsledelsessystem hen mod at forbedring af kundetilfredsheden, er det vigtigt at du forstår dine kundernes krav og behov. Men det er lige så vigtigt, at du forstår de krav og forventninger andre relevante interessenter har og som kan have betydning for din virksomhed.

Kravene kan også komme direkte fra en produktspecifikation, industristandard(er) eller nogle lovmæssige krav til dit produkt eller din serviceydelse.

Ved at have kendskab til alle nødvendige input vil du kunne sikre dig, at din virksomheds kvalitetspolitik fokuserer på de ting, der kan øge kundernes tilfredshed.

Når du skal fastlægge din virksomheds kvalitetspolitik er det værd at overveje følgende:

  • din virksomheds rammer og vilkår, herunder dit ledelsessystems nuværende præstation
  • de relevante interessenters behov og forventninger
  • din virksomheds overordnede strategiske retning, baseret på dens mission, vision, vejledende principper og værdier
  • niveauet og typen af fremtidige forbedringer
  • den forventede grad af kundetilfredshed
  • de nødvendige ressourcer, der skal til for at nå de resultater du ønsker
  • de relevante interessenters betydning for din virksomhed.

Med disse punkter in mente, skal du lave et udkast til en kvalitetspolitik, der kan give retning når du skal fastlægge kvalitetsmålene.

Det siges, at “en god kvalitetspolitik er simpel, præcis og let at huske selv om man er under pres”.

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelse
EOQ Quality Lead Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet udkommer 2-4 gange om året med nyheder og viden inden for kvalitetsledelse og kvalitetsværktøjer.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette. Klik og læs mere Privacy Policy and Terms & Conditions