ISO 9001:2015 – Virksomhedens rammer og vilkår

– har indflydelse på dens eksistens og strategi

Din virksomheds rammer og vilkår er de forhold, din virksomhed ”lever” i og som har indflydelse på om dit kvalitetsledelsessystem fungerer efter hensigten.

For eksempel stiller ISO 9001:2015 stiller i afsnit 4.2 krav om, at du fastlægger de relevante yder og interne forhold, der kan have indflydelse på din virksomheds eksistens og strategi.

Efterfølgende skal du overvåge og gennemgå disse forhold for om de har ændret sig.

Umiddelbare eksterne og interne forhold i et bredere perspektiv i forhold til virksomhedens interne forhold.

De umiddelbare eksterne forhold udgøres blandt andre af:

 • interessenter
 • partnere
 • offentligheden
 • kunder
 • konkurrenter
 • leverandører.

De eksterne forhold i større perspektiv
udgøres blandt andre af:

 • interessenter
 • partnere
 • offentligheden
 • kunder
 • konkurrenter
 • Leverandører.

Hensigten med dette krav er, at du får en god forståelse for de relevante interne og eksterne forhold, der kan påvirke din virksomheds evne, til at opnå de forretningsmæssige mål og dermed også dit kvalitetsledelsessystems resultater, positivt såvel som negativt.

Du skal se på både dine kunders krav, på kravene fra relevante interesserede parter og relevante lovmæssige krav.

Disse krav har eller kan have indflydelse, positivt såvel som negativt på om dit kvalitetsledelsessystem, når det ønskede resultatet.

At forstå din virksomheds rammer og vilkår er grundlaget for, at du kan fastlægge de vigtige dele af dit kvalitetsledelsessystem: ledelsessystemets anvendelsesområde, processer, politik(ker), mål og planlægning.

Information om de eksterne og interne forhold kan du få ved f.eks. at følge med i den almindelige presse, i branchespecifikke tidsskrifter og ved at søge oplysninger fra diverse statistikker og myndigheder.

Eksempler på information om de eksterne forhold kan blandt andet være:

 • økonomiske faktorer
 • sociale faktorer
 • fagpolitiske forhold
 • teknologiske faktorer.

Eksempler på information om de interne forhold kunne være ressourcer så som:

 • infrastruktur
 • produktionsmiljøet
 • den viden, der ligger i virksomhedens finansielle situation
 • kultur og sprog
 • kapacitet
 • systemets præstationsevne.

Efterfølgende skal du holde øje med om disse rammer og vilkår ændrer sig.

Den information, du får ved at overvåge og gennemgå disse forhold, kan du bruge til at beslutte om, du skal eller kan gøre noget for at imødegå disse ændringer f.eks. om virksomhedens strategi skal opdateres.

Når du har en god forståelse for din virksomheds rammer og vilkår, kan du fastlægge dit kvalitetsledelsessystems omfang – hvilke dele af virksomheden, hvilke produkter og serviceydelser, skal være dækket af systemet.

Det er værd at bemærke at kvalitetsledelsessystemet godt kan gå ud over de dele af det der ønskes certificeret.


Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere information på tlf. 4051 4067 eller på mail til qt@qualitythinking.dk. Du kan også skrive en besked til mig her…

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelses
EOQ Quality Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne