Med kvalitetsledelse kan du øge din virksomheds samlede præstation

Kravene i ISO 9001:2015 er generiske og kan derfor benyttes inden for alle brancher, uanset type eller størrelse, produkter eller ydelser.

Baggrunden for kvalitetsledelse er de 7 kvalitetsprincipper

  • Kundefokus
  • Lederskab
  • Personers engagement
  • Procesorientering
  • Forbedring
  • Vidensbaseret beslutningstagen
  • Styring af relationer.

Få gavn af de 7 principper for kvalitetsledelse

Procestilgang og risikobaseret tilgang

ISO 9001:2015 er bygget op efter en struktur, der fremadrettet skal være den samme for alle ledelsessystemstandarder (High Level Structure).

Hensigten med dette er at det skal gøre nemmere at integrere flere ledelsesstandarder i et samlet ledelsessystem, f.eks. med ISO 14001 for miljøledelse og ISO 45001 for arbejdsmiljøledelse

I standarden lægges der især vægt på at benytte procesorienteringen, PDCA-cyklussen og den risikobaserede tankegang hvilket også afspejles i standardens opbygning.

Når du bruger procesorientering og plan-do-check-act cyklussen (PDCA) kan du planlægge og styre din virksomheds processer og deres sammenhænge på systematisk og struktureret vis.

Med den risikobaserede tilgang, kan du handle proaktivt ved, når du skal fastlægge de aktiviteter, der skal til for at forbedre og udvikle dit kvalitetsledelsessystem.