ISO 9001:2015

Med kvalitetsledelse kan du øge din virksomheds samlede præstation

ISO 9001:2015 er designet til at hjælpe virksomheder med at leve op til kunder og andre relevante interessenters krav og forventninger.

At indføre et kvalitetsledelsessystem er en strategisk beslutning i din virksomhed, når du ønsker:

  • at vise at din virksomhed kan levere produkter og ydelser, der lever op til krav fra kunden og andre interesserede parters samt relevante lovmæssige krav
  • at forbedre kundernes tilfredshed gennem en effektiv anvendelse af systemet.

Kravene i ISO 9001:2015 er generiske og kan derfor benyttes inden for alle brancher, uanset type eller størrelse, produkter eller ydelser.

Et kvalitetsledelsessystem baseret på ISO 9001

  • danner et godt og solidt grundlag når du skal arbejde med udvikling i din virksomhed.
  • omfatter aktiviteter, hvormed organisationen identificerer sine mål og fastlægger de processer og de ressourcer, der er nødvendige for at nå ønskede resultater
  • holder styr på de samspillende processer og ressourcer, der er nødvendige for at give værdi og skabe resultater for relevante interessenter
  • sætter topledelsen i stand til at optimere brugen af ressourcer under hensyntagen til de langsigtede og kortsigtede konsekvenser af de beslutninger, som topledelsen træffer
  • giver midlet til at identificere handlinger til adressering af tilsigtede og utilsigtede konsekvenser ved tilvejebringelsen af produkter og ydelser.

Baggrunden for kvalitetsledelse er de 7 kvalitetsprincipper

Få gavn af de 7 principper for kvalitetsledelse

Strukturen i ISO 9001:2015

Når din virksomhed bruger procesorientering og plan-do-check-act cyklussen (PDCA) kan du planlægge og styre din virksomheds processer og deres sammenhænge på systematisk og struktureret vis.

Både procesorienteringen og PDCA-cyklussen afspejles i standardens opbygning, og når den risikobaserede tankegang kan du dette at fastlægge de faktorer, der kan få indflydelse på om din virksomheds processer og kvalitetsledelsessystemet som helhed, vil kunne få indflydelse på om virksomheden når de planlage resultater.

På baggrund af den risikobaserede tankegang, kan du handle proaktivt ved, når du skal fastlægge de aktiviteter, der skal til for at forbedre og udvikle kvalitetsledelsessystemet i din virksomhed.

Nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet udkommer 2-4 gange om året med nyheder og viden inden for kvalitetsledelse og kvalitetsværktøjer.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette. Klik og læs mere Privacy Policy and Terms & Conditions