Korrelationsmatrix – ISO 9001:2015 til ISO 9001:2008

Korrelationsmatricen viser de væsentligste forskelle i punkter og terminologi mellem ISO 9001:2015 og ISO 9001:2008 – nye, ændrede og fjernede afsnit, og hvor afsnittene er uændret.

Opbygning og terminologi

  • For at samordne opbygningen med andre standarder for ledelsessystemer er punktopbygningen (dvs. rækkefølgen af punkter) og en del af terminologien i ISO 9001:2015 er ændret i forhold til punkterne i den tidligere udgave (ISO 9001:2008).
  • Der er ikke noget krav i ISO 9001:2015 om, at opbygning og terminologi skal anvendes i virksomhedens dokumenterede information.
  • Opbygningen af punkterne har til formål at give en sammenhængende præsentation af krav snarere end at være en model for dokumentationen af organisationens politikker, mål og processer.
  • Opbygningen af og indholdet i den dokumenterede information, der hører til et kvalitetsledelsessystem, kan ofte være mere relevant for brugerne, hvis informationen både vedrører de processer, som organisationen udfører og de oplysninger, der vedligeholdes til andre formål.
  • Der er ikke noget krav om, at de termer, som en organisation anvender, skal erstattes med termerne i ISO 9001:2015 for at specificere kvalitetsledelses-systemets krav.
  • Organisationer kan vælge at anvende termer, som passer til deres forretning (f.eks. at anvende ”registreringer”, ”dokumentation” eller ”protokoller” i stedet for ”dokumenteret information”; eller ”leverandør”, ”samarbejdspartner” eller ”sælger” snarere end ”ekstern leverandør”).

Download matricen

[signoff]

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelses
EOQ Quality Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne