Kvalitetsledelsesprincipperne

– grundlaget for kvalitetsledelse

De 7 kvalitetsledelsesprincipper er beskrevet i standarden ISO 9000 – Kvalitetsledelsessystemer – Grundprincipper og ordliste.

For hvert princip er der en beskrivelse, der forklarer, hvorfor du bør adressere hvert enkelt princip i din virksomheds ledelsessystem og hvordan du kan bruge disse principper og få gavn af dem.

De 7 kvalitetsledelsesprincipper er beskrevet i standarden ISO 9000 – Kvalitetsledelsessystemer – Grundprincipper og ordliste.

For hvert princip er der en beskrivelse, der forklarer, hvorfor du bør adressere hvert enkelt princip i din virksomheds ledelsessystem og hvordan du kan bruge disse principper og få gavn af dem.

De 7 principper er:

  • kundefokus
  • lederskab
  • personers engagement
  • procesorientering
  • forbedring
  • vidensbaseret beslutningstagen
  • styring af relationer.

Principperne er ikke angivet i prioriteret rækkefølge.

Kundefokus

Vedvarende succes opnås gennem troværdighed, når en virksomhed skal tiltrække og fastholde de kunder og interesserede parter, den er afhængig af.

Ethvert aspekt af interaktion med kunderne giver virksomheden mulighed for, at skabe mere værdi for kunden. Forståelse af kunders og andre interesserede parters nuværende og fremtidige behov bidrager parters nuværende og fremtidige behov bidrager til virksomhedens vedvarende succes.

Personers engagement

For at styre en virksomhed effektivt, er det vigtigt at inddrage og respektere alle i virksomheden og på alle niveauer.

Anerkendelse, engagement og forbedring af færdigheder og viden vil øge engagementet hos medarbejderne i forhold til at virksomheden kan nå sine mål. Anerkendelse, engagement og forbedring af færdigheder og viden vil øge engagementet hos medarbejderne i forhold til at virksomheden kan nå sine mål.

Vidensbaseret beslutningstagen

At tage beslutninger er en kompliceret proces, der altid indebærer en vis usikkerhed.

Der er ofte flere forskellige typer og kilder til input og fortolkningen af disse er ofte subjektiv.

Det er derfor nødvendigt at forstå sammenhængen mellem årsag og virkning på potentielle utilsigtede konsekvenser.

Kendsgerninger, beviser og dataanalyse kan føre til større objektivitet og tillid tilde trufne beslutninger

Det er derfor nødvendigt at forstå sammenhængen mellem årsag og virkning på potentielle utilsigtede konsekvenser.  Kendsgerninger, beviser og dataanalyse kan føre til større objektivitet og tillid til de beslutninger der er truffet.

Lederskab

Etablering af sammenhold, retning og engagement gør det muligt for virksomheden at tilpasse sine strategier, politikker, processer og ressourcer i forhold til at virksomheden når den mål.

Procesorientering

For at styre en virksomhed effektivt, er det vigtigt at inddrage og respektere alle i virksomheden og på alle niveauer.

Anerkendelse, engagement og forbedring af færdigheder og viden vil øge engagementet hos medarbejderne i forhold til at virksomheden kan nå sine mål. Anerkendelse, engagement og forbedring af færdigheder og viden vil øge engagementet hos medarbejderne i forhold til at virksomheden kan nå sine mål.

Forbedring

Forbedring er afgørende for at, virksomheden kan opretholde sit nuværende præstationsniveau. Ved at reagere på de ændringer, der sker i interne og eksterne forhold, får virksomheden for at skabe nye muligheder.

Styring af relationer

Interesserede parter har indflydelse på virksomhedens udvikling.

Når en virksomhed styrer sine relationer, er der større sandsynlighed for vedvarende succes

På den måde kan virksomheden optimere deres indvirkning på dens ydeevne.

Her er relationsledelse i forhold til netværket af leverandører og samarbejdspartnere, har ofte særlig betydning. På den måde kan virksomheden optimere deres indvirkning på dens ydeevne. Her er relationsledelse i forhold netværket af leverandører og samarbejdspartnere, har ofte af særlig betydning.

Se også Få gavn af de 7 principper for kvalitetsledelse.

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelses
EOQ Quality Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne