– grundlaget for opnåelse af ønskede resultater

En virksomhed har processer, der kan defineres, måles og forbedres.

I et kvalitetsledelsessystem identificeres og fastlægges de processer og ressourcer, der er nødvendige for at virksomhedens når de ønskede resultater.

Du kan se kravene i ISO 9001:2015 til kvalitetsmål og planlægning for at opnå dem nederst på siden.

Kvalitetsledelse inkluderer bl.a. at udarbejdelse virksomhedens kvalitetspolitikker og kvalitetsmål. Det kan gøres ved f.eks. at:

 • forbinde organisationens mål med kundens behov og forventninger
 • definere systemets mål og de processer, der er nødvendige for at nå dem
 • arbejde for, at der fastlægges forbedringsmål på alle niveauer i organisationen
 • have en fælles forståelse af mål og værdier i virksomheden og hos relevante interessenter

Kvalitetspolitikken anvendes bl.a. som input til fastlæggelse af målbare kvalitetsmål.

Etablering, implementering og vedligeholdelse af kvalitetspolitikkerne danner grundlag for fastlæggelse af kvalitetsmål.

Processen med at opstille mål og finde muligheder for forbedring er en løbende proces.

Kvalitetsmålene skal være relevante for produkters og ydelsers overensstemmelse med specifikke krav til et produkts funktionalitet.

Kvalitetsmålene skal sikre, at kvalitetsledelsessystemet fører til de ønskede resultater, og specificeres sædvanligvis for relevante funktioner, niveauer og processer i virksomheden.

Kvalitetsplanlægning er den del af kvalitetsledelse, der har fokus på at opstille kvalitetsmål ud fra fastlagte kvalitetspolitik(ker).

Når virksomheden har fastsat sine kvalitetsmål, skal der planlægges passende aktiviteter for at opfylde dem.

Kvalitetsmål skal overvåges med henblik på at se, om der sker fremskridt i forhold til at kvalitetsmålene opfyldes og opdateres eller udvides efter behov.

Kvalitetsmålene bør fastlægges så de er specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbestemte.

Til fastlæggelse af kvalitetsmål kan man f.eks. bruge af SMART mål metoden, hvor kvalitetsmål, fastlægges ud fra at de skal være specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbestemte.

Vejledning i af SMART-metoden

Krav til kvalitetsmål og planlægning for at opnå dem i ISO 9001:2015

6.2. Kvalitetsmål og planlægning for at opnå dem

6.2.1 Organisationen skal fastsætte kvalitetsmål for relevante funktioner, niveauer og processer, som er nødvendige for kvalitetsledelsessystemet.

Kvalitetsmålene skal

 1. være i overensstemmelse med kvalitetspolitikken
 2. være målbare
 3. tage højde for anvendelige krav
 4. være relevante for produkters og ydelsers overensstemmelse med krav og for styrkelse af kundetilfredshed
 5. overvåges
 6. kommunikeres
 7. opdateres efter behov.

Organisationen skal vedligeholde dokumenteret information om kvalitetsmålene.

6.2.2 Ved planlægning af, hvordan kvalitetsmålene skal nås, skal organisationen fastlægge

 1. hvad der skal gøres
 2. hvilke ressourcer der bruges
 3. hvem der skal være ansvarlige
 4. hvornår det skal afsluttes
 5. hvordan resultaterne skal evalueres

[signoff]

Spørgsmål og kommentarer er velkomne