Sæt mål for kvaliteten

Kvalitetsmål er grundlaget for opnåelse af ønskede resultater

Kvalitetsplanlægning er den del af kvalitetsledelse, der har fokus på at opstille kvalitetsmål, og som specificerer nødvendige operationelle processer og relaterede ressourcer for at opfylde kvalitetsmålene.

Kvalitetsmålene skal sikre, at kvalitetsledelsessystemet fører til de ønskede resultater, og specificeres sædvanligvis for relevante funktioner, niveauer og processer i virksomheden.

I et kvalitetsledelsessystem identificeres og fastlægges de processer og ressourcer, der er nødvendige for at virksomhedens når de ønskede resultater.

I et kvalitetsledelsessystem identificeres og fastlægges de processer og ressourcer, der er nødvendige for at virksomhedens når de ønskede resultater.

Kvalitetsledelse inkluderer bl.a. at udarbejdelse virksomhedens kvalitetspolitikker og kvalitetsmål.

Det kan gøres ved f.eks. at:

  • forbinde organisationens mål med kundens behov og forventninger
  • definere systemets mål og de processer, der er nødvendige for at nå dem
  • arbejde for, at der fastlægges forbedringsmål på alle niveauer i organisationen
  • have en fælles forståelse af mål og værdier i virksomheden og hos relevante interessenter.

Kvalitetspolitikken anvendes bl.a. som input til fastlæggelse af målbare kvalitetsmål.

Etablering, implementering og vedligeholdelse af kvalitetspolitikkerne danner grundlaget for fastlæggelse af kvalitetsmål.

Processen med at opstille mål og finde muligheder for forbedring er en løbende proces.

Kvalitetsmålene skal være relevante for produkters og ydelsers overensstemmelse med specifikke krav til et produkts funktionalitet.

Kvalitetsplanlægning er den del af kvalitetsledelse, der har fokus på at opstille kvalitetsmål ud fra fastlagte kvalitetspolitik(ker).

Når virksomheden har fastsat sine kvalitetsmål, skal der planlægges passende aktiviteter for at opfylde dem.

Kvalitetsmål skal overvåges med henblik på at se, om der sker fremskridt i forhold til om kvalitetsmålene opfyldes og opdateres eller udvides efter behov.

Til fastlæggelse af kvalitetsmål kan man f.eks. bruge af SMART mål metoden hvor kvalitetsmålene bør fastlægges så de er:

  • specifikke
  • målbare
  • opnåelige
  • relevante
  • tidsbestemte.

Vejledning i af SMART-metoden

Krav til kvalitetsmål og planlægning for at opnå dem.

Krav til kvalitetsmål og planlægning for at opnå dem i ISO 9001:2015.

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelses
EOQ Quality Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne