Læringsforløb baseret på High Impact Learning

Hvad får du som medarbejder ud af et læringsforløbet?

 • Du når dine personlige mål om at blive bedre til dit arbejde og om at udvide dine kompetencer
 • Forankring af dine kompetencer i daglig praksis
 • Du får synliggjort betydningen af den indflydelse du, gennem dit arbejde, har på virksomhedens overordnede forretningsmæssige mål

Hvad får din virksomhed ud af at medarbejderen deltager i læringsforløbet?

 • Forankring af medarbejderens kompetencer i daglige praksis
 • Fastholdelse af dygtige medarbejdere
 • Større sandsynlighed for opnåelse af virksomhedens forretningsmål
 • Effekt på bundlinjen

Læringsprocessen gennemgår tre faser:

Afklaring og planlægning af læringsforløbet

Deltagelse i kursus eller workshop

Afprøvning og forankring

 Hvordan gør vi?

 1. QualityThinking® sender et personligt effektskema før før kurset eller workshoppen
 2. Medarbejder og dennes leder udfylder det personlige effektskema, evt. med QualityThinking® som coach
 3. QualityThinking® forbereder kurset eller workshoppen tilpasset medarbejderens foretrukne præsentationsform – og i forhold til intention og mål med læringsforløbet
 4. Medarbejderen deltager i et kursus eller en workshop
 5. Medarbejder og leder sikrer forankring af medarbejderens nyerhvervede viden
 6. Medarbejder og leder evaluerer indsatsen ved hjælp af det personlige effektskema, der tidligere er blevet udarbejdet

Efter en på forhånd aftalt tidsramme sender QualityThinking® en invitation til medarbejderen om et møde til opfølgning på læringsforløbet samt eventuel sparring omkring specifikke udfordringer i forbindelse med forankringen af det lærte.

High Impact Learning – læs om teorien bag.

Kontakt Seniorkonsulent Eva P. Bjørk for mere information på tlf. 4051 4067 eller via mail til qt@qualitythinking.dk.

[signoff]