Læring med fokus på din virksomheds strategi og forretningsmæssige mål

Læringsforløb baseret på High-Impact Learning

Hvad får du som medarbejder ud af læringsforløbet?

Du når dit mål om at blive bedre til dit arbejde:

 • du får udvidet dine kompetencer
 • du får forankret dine kompetencer i daglig praksis
 • du får synliggjort betydningen af den indflydelse du, gennem dit arbejde, har på din virksomheds overordnede forretningsmæssige mål.

Hvad får din virksomhed ud af at medarbejderen deltager i læringsforløbet?

Virksomheden får:

 • forankret medarbejderens kompetencer i det daglige arbejde
 • fastholdt en dygtig medarbejder
 • større sandsynlighed for at din virksomhed opnår de forretningsmæssige mål
 • større effekt på bundlinjen.

Læringsforløbet består af tre faser

Afklaring og planlægning – Kursus og/eller workshop – Afprøvning og forankring

Læs mere eventuelt mere om High-Impact-Learning.

Hvordan gør vi?

 1. Jeg sender et personligt effektskema til deltageren før kurset eller workshoppen starter
 2. Medarbejder og denne leder udfylder det personlige effektskema, evt. med mig som coach
 3. Jeg tilpasser det aktuelle kursus eller den aktuelle workshop til medarbejderens foretrukne præsentationsform – og i forhold til intention og mål med læringsforløbet
 4. Medarbejderen deltager i kurset eller workshoppen
 5. Medarbejder og leder sikrer forankring af medarbejderens nye viden
 6. Medarbejder og leder evaluerer indsatsen ved hjælp af det personlige effektskema, der blev udarbejdet i starten af forløbet.

Efter en på forhånd aftalt tidsramme sender jeg en invitation til medarbejderen om et møde til opfølgning på læringsforløbet samt eventuel sparring omkring specifikke udfordringer i forbindelse med forankringen af det lærte.


Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere information på tlf. 4051 4067 eller på mail til qt@qualitythinking.dk. Du kan også skrive en besked til mig her…