Ledelsens evaluering

De fleste af ISO’s standarder for ledelsessystemer stiller krav om ledelsens evaluering blot med forskellige fokuspunkter.

Ved ledelsens evaluering vurderer virksomhedens topledelsen ledelsessystemet. Dette for at sikre, at det til stadighed er egnet, at det er tilstrækkeligt, om det fungerer effektivt samt om det støtter op om virksomhedens formål og strategiske retning.

Med resultatet af ledelsens evaluering kan topledelsen træffe beslutninger og iværksætte handlinger i relation til ledelsessystemet.

Formålet med ledelsens evaluering

Formålet med ledelsens evaluering er at vurdere de emner (input), der er nødvendige at tage i betragtning for at kunne bedømme ledelsessystemets præstation og effektivitet.

Input til ledelsens evaluering

Den specifikke ledelsesstandard indeholder en liste over de emner, der skal tages op på ledelsens evaluering.

Output af ledelsens evaluering

Resultatet af ledelsens evaluering skal give information om:

  • muligheder for forbedring
  • eventuelt behov for ændringer i ledelsessystemet
  • ressourcebehov.

De informationer, der kommer ud af ledelsens evaluering bruges til at tage beslutninger og vurdere om ledelsessystemets præstation, dets effektivt og handlinger til forbedringer i ledelsessystemet.

Hyppighed

Ledelsens evaluering skal afholdes som minimum en gang om året. Afhængig af virksomhedens aktiviteter, kan der afholdes flere ledelsens evalueringer i løbet af året for eksempel på ugentlige møder og så afholde et samlet møde, der bliver det årlige resultat af ledelsens evaluering.

Planlægning og gennemførelse af ledelsens evaluering

Ledelsens evaluering skal planlægges og gennemføres under hensyntagen til de input, der direkte er relateret til kravene i den specifikke ledelsesstandard inklusive resultaterne af analyse og evaluering af overvågning og måling.

Dokumentation for ledelsens evaluering

Der skal bevares dokumenteret information som bevis for at ledelsens evaluering er afholdt og resultaterne heraf.

Den dokumenterede information kan af præsentationer, mødereferater og rapporter.

Skabelon til ledelsens evaluering

Jeg har udarbejdet en skabelon til ledelsens evaluering. Skabelonen indeholder en liste med input og output til ledelsens evaluering.

Skabelonen kan benyttes som dagsorden og til referat af ledelsens evaluering.

Desuden kan den tilpasses, så den dækker kravene til ledelsens evaluering i den specifikke ledelsesstandard.

Skabelonen kan du finde under Gratis downloads.


Har du brug for hjælp og sparring i forbindelse med ledelsens evaluering kan du kontakte mig på tlf. 4051 4067 eller på mail til qt@qualitythinking.dk.

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelses
EOQ Quality Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne