Auditering er en objektiv metode, hvor man ser på et om ledelsessystems processer lever op til både eksterne og interne krav.

Auditeringen fører ofte til resultater, der giver input til en analyse af systemet og hjælp til identifikation af muligheder for forbedring.

Der er mange fordele for en virksomhed er blandt andre virksomheds branding og effektivitet; og de mange tilhørende vejledninger hertil er en stor hjælp for virksomheden.

En af disse vejledninger er ISO 19011:2018 – Vejledning i auditering af ledelsessystemer.

ISO 19011:2018 kan bruges af alle virksomheder, der skal planlægge og gennemføre interne og eksterne audit uanset branche og størrelse.

Den nye udgave af standarden for auditering af ledelsessystemer, ISO 19011:2018, udkom den 3. juli i år og er opdateret så den afspejler de seneste udgaver af de mest kendte og benyttede standarder som f.eks. ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Efter udgivelsen af ISO 9001:2015 er der sket mange ændringer i ledelsessystemstandarderne, der efterhånden som de bliver opdateret, er opbygget efter den samme skabelon med fælles tekst, fælles begreber og fælles definitioner (høj-niveau-struktur).

Som følge heraf er ISO 19011 også ændret for at lægge vægt på vigtigheden af risikostyring og topledelsens ansvar.

ISO 19011:2018 er opdateret med følgende ændringer i forhold til ISO 19011:2011:

  • Der er tilføjet endnu et auditprincip: Risikobaseret tilgang til auditering
  • Vejledningen til ledelse af et auditprogram er blevet udvidet især omkring auditprogrammets risici
  • Vejledningen om gennemførelse af audit er udvidet særlig omkring auditplanlægningen.
  • Der er tilføjet nogle grundlæggende krav til kompetencer hos auditorer.
  • Desuden er begreberne ændret så de reflekterer processen og ikke så meget selve objektet.
  • Anneks A, der gav information og eksempler på fagspecifik viden og auditorers færdigheder er fjernet.

Forklaringen på at High Level Structure (HLS, Annex SL), som den var i ISO 19011:2012, er fjernet er at vejledningen skal kunne anvendes ved auditering af langt flere fagspecifikke og ofte integrerede ledelsessystemer.

Denne ændring synes jeg giver god mening, da vejledningen ellers kunne blive alt for lang – og i bund og grund er både principper og fremgangsmåder de samme uanset det system, der skal auditeres.

I stedet er HLS nu en udvidet vejledning for auditors planlægning og gennemførelse af audit, idet den giver vejledning i bl.a. virksomhedens rammer og vilkår, lederskab og forpligtelse, virtuelle audit og forsyningskæden.

Med disse forbedringer giver ISO 19011:2018 stadig nogle detaljerede auditprincipper, vejledning i ledelse af et auditprogram og gennemførelse af audits, samt evaluering af auditprogrammet, auditorer og auditteams.

 

[signoff]

Spørgsmål og kommentarer er velkomne