Patientsikkerhed, risikostyring og merværdi i levering af sundhedsydelser

DS/EN 15224 – Kvalitetsledelse i sundhedsorganisationer

DS/EN 15224:2016 er en europæisk standard for kvalitetsledelse i en organisation, der leverer sundhedsydelser.

Standarden lægger vægt på de kliniske processer og risikostyring gennem planlægning, drift og styring af processer.

Hensigten med kravene i et kvalitetsledelsessystem for levering af sundhedsydelser er, at de skal supplere de specifikke krav, der i øvrigt stilles til levering af sundhedsydelser.

At indføre et kvalitetsledelsessystem baseret på DS/EN 15224 er, som ved ISO 9001, en strategisk beslutning i en organisation, når organisationen ønsker konsekvent opfyldelse af krav, interne såvel som interne.

Kravene i DS/EN 15224 inkorporerer kravene fra ISO 9001:2015 med yderligere fortolkninger og specifikationer for sundhedsvæsenet.

Ved at indføre et ledelsessystem baseret på DS/EN 15224 får du de samme fordele som, der er ved et ISO 9001 baseret ledelsessystem:

  • øget tillid til institutionen
  • lavere risiko for forekomst af fejl
  • forbedret patienttilfredshed
  • forbedret konkurrenceposition
  • definerede og optimerede processer
  • effektivitetskriterier og kontinuerlig forbedring
  • inddragelse af alle medarbejdere
  • forbedret kommunikation
  • reducerede omkostninger og veladministreret dokumentation.

Endvidere identificerer DS/EN 15224 et antal grundlæggende kvalitetsaspekter, f.eks. tilgængelighed, effektivitet, ligeværd, evidens- og videnbaseret omsorg, patient involvering etc.

I DS/EN 15224 anvendes lige som i ISO 9001 procesorienteringen, PDCA-cyklussen og den risikobaserede tankegang.

Nyhedsbrevet

Nyhedsbrevet udkommer 2-4 gange om året med nyheder og viden inden for kvalitetsledelse og kvalitetsværktøjer.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik og indstillinger. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du dette. Klik og læs mere Privacy Policy and Terms & Conditions