Blog Post Image: PDCA cirklen_QualityThinking 13.19.27

PDCA - plan-do-check-act

PDCA til forbedringer og styring af processer

Spørgsmål og kommentarer er velkomne