Forbedring og styring med PDCA-cyklussen

– en metode til bevidst at arbejde forbedringer og styring af processer

Plan-Do-Check-Act, PDCA-cyklussen eller forbedringscirklen kan anvendes på alle processer og på hele ledelsessystemet som sådan.

I metoden indgår 4 faser – Planlæg (Plan), Udfør (Do), tjek (C) og iværksæt (Act):

Plan – Planlæg

Opstil den mål og processer, der er nødvendig for at kunne levere de ønskede resultater. Planlæg cyklussen: hvem, hvad, hvor og hvornår.

DO – Udfør

Gennemfør planen.

Check – Tjek

Hvor det er relevant, overvåges processen og processens output i forhold de opstillede mål.

Act – Iværksæt

Iværksæt handlinger efter behov for at forbedre processens præstationen. Start cyklussen igen.

PDCA - plan-do-check-act

ISO 9001

Ifølge ISO 9001 skal topledelsen sikre, at der implementeres passende aktiviteter for at adressere risici og muligheder, således de forventede resultater opnås løbende.

Hvis ikke disse resultater ikke nås, bør PDCA-cyklussen anvendes til at sikre, at der implementeres yderligere forbedringer, indtil kundernes behov og forventninger er indfriet eller endog overgås.


About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelses
EOQ Quality Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne