PDCA til løbende forbedringer

Bevidst og struktureret arbejde med løbende for bedringer

Plan-Do-Check-Act cirklen (PDCA) eller forbedringscirklen er et værktøj til arbejdet med løbende forbedringer – og er da en del af grundlaget i formel kvalitetsledelse, f.eks. ISO 9001.

I metoden indgår 4 faser – Planlægning (Plan), Udfør (Do), tjek (C) og udfør (Act).

PDCA til løbende forbedringer

Klik på figuren for nærmere forklaring

PDCA cirklen er også et af de værktøjer der bruges i Lean.

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelse
EOQ Quality Lead Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne