Medarbejderne er en vigtig ressource i virksomheden

En virksomheds præstation afhænger af hvordan medarbejderne fungerer i dagligdagen

Medarbejdere på alle niveauer skal være kompetente og engagerede for at virksomheden kan skabe og levere værdi.

Personers engagement er da også et af de 7 principper for kvalitetsledelse.

Nogle af de fordele der er ved at have medarbejdere med de rette kompetencer er:

  • øger motivationen
  • øget forståelse for kvalitetsmål og/eller miljømål
  • fælles værdier
  • tilfredse medarbejdere.

Personers kompetence indgår i kapitlet om støtteaktiviteter- og funktioner i de fleste af ISO’s ledelsesstandarder, som f.eks. ISO 9001 og ISO 14001.


For information om dine muligheder for kursus eller workshop kontakt Eva P. Bjørk på 4051 4067 eller på mail til qt@qualitythinking.dk

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelses
EOQ Quality Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne