Auditprocessen

Procesforløbet for den individuelle audit er en del af den samlede proces for auditprogrammet.

Auditprocessen kan illustreres i relation til PDCA-modellen:

Nedenstående illustration viser, helt overordnet, en oversigt over de aktiviteter, der typisk vil være i forbindelse med planlægning og gennemførelse af en audit.

Figur 1 – Oversigt over aktiviteterne vedr. audit

Planlæg – Audit program og auditplan

Udfør – Gennemførelse af audit, udarbejdelse og distribution af auditrapporten

Tjek – Afslutning af audit

Reager – Opfølgning på audit

Anvendelse af den procesorienterede tilgang er et krav i alle ISO’s ledelsessystemstandarder.

Det er vigtigt at forstå, at auditering af et ledelsessystem er auditering af en virksomheds processer og disse processers sammenhænge. En mere detaljeret oversigt over aktiviteterne i auditprocessen kan ses i nedenstående figur:

Auditprocessen

Figur 1 – Detaljeret [audit] Proces forløbet for en audit (ref. ISO 19011:2018)

De enkelte trin i auditprocessen vil blive beskrevet i efterfølgende indlæg.

Opdateres løbende…


About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelses
EOQ Quality Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne