Procesorienteringen i ISO 9001:2015

– fokus på de vigtige processer og bedre udnyttelse af ressourcer

En virksomhed har processer, der kan defineres, måles og forbedres. Disse processer spiller sammen med det formål, at levere resultater, der stemmer overens med virksomhedens mål og de grænseflader, der kan være mellem funktioner. Nogle processer kan være kritiske, mens andre ikke er lige så kritiske.

Processer består af indbyrdes forbundne aktiviteter med input, der skal levere output.

ISO 9001:2015 standarden med krav til kvalitetsledelsessystemer, er baseret på 7 kvalitetsledelsesprincipper, hvoraf procesorienteringen er det ene.

Standarden er bygget op omkring både disse principper og grundlæggende begreber, processer og ressourcer i forhold til kvalitet. Tilsammen danner disse et sammenhængende kvalitetsledelsessystem.

Procesorienteringen er beskrevet i ISO 9001:2015 under punkt 0.3 og er defineret i ISO 9000:2015. Kravene til kvalitetsledelsessystemet og dets processer er angivet i ISO 9001:2015 under afsnit 4.4.

Definition af proces
Et sæt af indbyrdes forbundne eller samspillende aktiviteter, der anvender input til at levere et tilsigtet resultat.

Det “tilsigtede resultat” af en proces kaldes output, produkt eller ydelse afhænger af den sammenhæng, der refereres til.

Proces og samspil mellem processens elementer_QualityThinking_02-Nov-2015

Klik på billedet for større visning.


Input
til en proces er ofte output af en eller flere andre processer.

Det tilsigtede resultat af en proces kan være output fra en anden proces, et produkt eller en ydelse.

Samspillet mellem en serie af flere indbyrdes processer, kan indgå i en overordnet proces.

Ved brug af procesorienteringen bliver dit kvalitetsledelsessystem etableret på en sådan måde, at processerne fungerer som et samlet system:

 • Processer og mål er integreret på en sådan måde, at du kan måle om systemet lever op til de krav, der stilles til dit system (standardens krav, de krav du selv, dine kunder og andre interesserede parters krav og forventninger),
 • processerne defineres som sammenhængende aktiviteter, med målepunkter- og tjek-punkter så de kan levere det ønskede output,
 • processerne er som regel planlagte og gennemføres under styrede betingelser for at de tilføjer værdi,
 • detaljeret planlægning og styring kan fastlægges og dokumenteres afhængig af virksomhedens vilkår og rammer.

Se også min tidligere artikel Forståelse af virksomheden og dens rammer og vilkår.

Hvorfor principperne for kvalitetsledelse er vigtige for din virksomhed, er beskrevet i ISO 9000:2015.

Fordele ved brug af procesorienteringen kan blandt andre være:

 • hjælper til med opbygning og implementering af ledelsessystemet,
 • øget kunde tilfredshed,
 • øge virksomhedens troværdighed,
 • fokus på vigtige processer og deres output øges,
 • forbedring af forståelse, fastlæggelse og integration af afhængigheder mellem processer,
 • en systematisk styring af planlægning, implementering, tjek-punkter og forbedring af processer og ledelsessystemet som helhed,
 • konsekvent opnåelse af ledelsessystemets politikker, mål og resultater,
 • bedre udnyttelse af ressourcer,
 • øget ansvarlighed.

Du kan læse om hvordan du kan få gavn af kvalitetsledelsesprincipperne i mit indlæg Få gavn af de 7 principper for kvalitetsledelse.

[signoff]

 

Spread the word. Share this post!

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelses
EOQ Quality Auditor

2 Comments

 1. Msc. Eva P. Bjørk

  Hej Lene,
  Tak for din henvendelse. Godt du skriver.
  Jeg har skrevet to indlæg, som blot har været under revision. De to indlæg er nu udgivet igen.
  – ISO 9001:2015 – Dokumenteret information
  – Dokumenteret information – bevaring eller vedligehold
  Hvis du har brug for yderligere information, må du endelig skrive igen.
  Mange hilsener
  Eva
  Tlf. 4051 4067

 2. Lene

  Hej Eva
  Hvordan tolker du “dokumenteret information” fra ISO 9001:2015.
  Vh. Lene

Spørgsmål og kommentarer er velkomne