Rådgivning og sparring – Ledelsens evaluering

Ledelsens evaluering er topledelsens gennemgang af ledelsessystemet.

De informationer, der kommer ud af ledelsens evaluering bruges til at tage beslutninger og vurdere ledelsessystemets præstation.

Den specifikke ledelsesstandard indeholder en liste over de emner, der skal tages op på ledelsens evaluering.

Resultatet af ledelsens evaluering skal give topledelsen information om:

  • muligheder for forbedring
  • eventuelt behov for ændringer i ledelsessystemet
  • ressourcebehov.

Ved ledelsens evaluering tager topledelsen stilling til eventuelle handlinger i relation til muligheder for forbedring, nødvendige ændringer i ledelsessystemet og om der er de nødvendige ressourcer til rådighed.

Ledelsens evaluering skal afholdes som minimum en gang om året.

Afhængig af virksomhedens øvrige aktiviteter, kan der afholdes en eller flere ledelsens evalueringer i løbet af året for eksempel på ugentlige møder og så afholde et samlet møde, der bliver det årlige resultat af ledelsens evaluering.

Ledelsens evaluering skal planlægges og gennemføres under hensyntagen til de input, der direkte er relateret til kravene i den specifikke ledelsesstandard inklusive resultaterne af analyse og evaluering af overvågning og måling.

Der skal bevares dokumenteret information som bevis for at ledelsens evaluering er afholdt og resultaterne heraf.

Den dokumenterede information kan af præsentationer, mødereferater og rapporter.


Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere information på tlf. 4051 4067 eller på mail til qt@qualitythinking.dk. Du kan også skrive en besked til mig her…