At skrive en procedure eller en arbejdsinstruktion

Beskriv arbejdsgangen, som den er nu, gør som beskrevet og få et fælles udgangspunkt for løbende forbedringer

Procedurer og instruktioner spiller en afgørende rolle for kvalitetssikringen. Det er derfor vigtigt, at de bliver forstået af alle slutbrugerne.

Hvis en procedure eller instruktion ikke følges korrekt kompromitteres kvaliteten og processernes effektivitet.

Procedurer og instruktioner er væsentlige i vurderingen af kvalitetsledelsessystemet og at efterleve dem kan være afgørende for din virksomheds succes.

Meget succesfulde ledere engagerer aktivt deres medarbejdere i virksomhedens kontinuerlige stræben efter at blive mere effektiv, øge omkostningseffektiviteten og forbedre kvaliteten.

Skriveprocessen er en god måde for ledere og medarbejdere at samarbejde på til gavn for din virksomhed.

Procedurer og instruktioner, der bruges i kombination med planlagt træning og regelmæssig kvalitetsovervågning, giver effektive arbejdsgange og motiverede medarbejdere.

Nedenstående 10 trin beskriver en metode, der løbende vil give effektive procedurer og instruktioner.

Processen for udarbejdelse af procedure eller instruktion.
Flowdiagram for processen at skrive en procedure eller instruktion.

Definér den arbejdsgang, der skal beskrives med input, output, kontrol og ressourcer (processen).

Procedurer og instruktioner fungerer bedst, når de er designet til at opnå konkrete resultater.

Beslut derfor hvilket forretningsmål, der skal nås gennem den konkrete arbejdsgang og hvordan disse mål vil blive vurderet.

Det vil ofte være en god idé at inddrage slutbrugerne i udarbejdelsen af en procedure eller instruktion – det er slutbrugerne, der er eksperten på arbejdsgangen.

Vælg et format til proceduren eller instruktionen – skal der bruges enkle trin, skal den være hierarkisk opbygget, skal det være et flowchart eller skal det være et grafisk format?

Lav en detaljeret liste over hvert enkelt trin i arbejdsgangen i den rækkefølge de udføres.

En enkel måde at komme i gang på er at følge arbejdsgangen, som den er nu og så skrive det ned trin for trin – handlinger, beslutninger og registreringer.

Denne liste er nu det første udkast til proceduren eller instruktionen.

Bed de slutbrugere, der udfører arbejdsgangen, om at komme med forslag til ændringer, der vil gøre proceduren mere præcis og nemmere at forstå.

Slutbrugerne har ofte idéer til hvor arbejdsgangen kan gøres mere effektiv.

For at sikre at en procedure eller instruktion er effektiv, skal den være velskrevet, virke som forventet og kunne bruges på arbejdsstedet.

Der er kun én måde man kan være helt sikker på det er at lade den teste – trin for trin nøjagtigt som beskrevet.

Lad eventuelt også en person, der ikke er bekendt med arbejdsgangen følge proceduren eller instruktionen.

Ethvert skridt, der forårsager forvirring eller tøven bør revideres.

Er slutbrugerne enige om en kommentar tilpasses indholdet i dokumentet.

Lav et endeligt udkast af proceduren og en ændringssag og få begge godkendt af den kvalitetsansvarlige og procesejeren.

Den endelige procedure eller instruktion udgives og placeres et centralt sted, så den er tilgængelig for slutbrugerne.

Det er vigtigt at holde en procedure eller instruktion opdateret og fjerne den, der ikke længere er gældende.

Et af de sidste trin i udviklingen af procedurer og instruktioner er ofte den mest oversete.

For at en procedure eller instruktion skal kunne følges nøjagtigt skal slutbrugerne undervises og trænes i denne.

Det er nødvendigt at undervise i selv meget detaljerede trin, så alle har den samme forståelse af hvordan arbejdsgangen skal udføres eller kan det føre til inkonsistens i arbejdsgangen og dens effektivitet.

Et effektivt træningsprogram vil gøre slutbrugerne opmærksomme på, hvilke undervisnings- og træningsaktiviteter, der vil finde sted og hvad de skal kunne efterfølgende.

For at en procedure eller instruktion til stadighed er aktuel og effektiv er det vigtige at den bliver gennemgået og eventuelt revideret jævnligt.

Bemærk: En udgået procedure er også en registrering eller dokumenteret information, der skal bevares.


Hvis vil du vide mere om emnet afholder jeg gerne en workshop for jer – du kan kontakte mig direkte på tlf. 4051 4067 eller på qt@qualitythinking.dk. Du kan også skrive til mig her…

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelses
EOQ Quality Auditor

2 Comments

 1. Eva P. Bjørk

  Hej Mia,
  En procedure er en overordnet beskrivelse af hvordan man gør i virksomheden. En arbejdsbeskrivelse er en punkt for punkt beskrivelse af hvordan opgaven udføres – en instruktion, en tjekliste eller lignende. Proceduren er mere generel og er overordnet arbejdsbeskrivelsen.
  Ved ikke om det er en for fluffy forklaring, men hvis du selv har et eksempel eller du har brug for et eksempel fra min side er du velkommen til at skrive til mig på qt@qualitythinking.dk eller at ringe til mig på tlf. 4051 4067.
  Mange julehilsener
  Eva

 2. Mia

  Hej Eva,
  Kan du forklare mig, hvad forskellen helt konkret er på en procedure og en arbejdsbeskrivelse?
  Håber du har mulighed for at hjælpe.
  Med venlig hilsen,
  Mia Muxoll Rasmussen

Spørgsmål og kommentarer er velkomne