Kom SMART i mål

Brug SMART-modellen som et værktøj til at sætte effektive mål

Når du skal sætte et mål, er det en god idé at tænke:

Et godt mål er et SMART mål

Enhver organisation skal fastsætte mål og planlægge handlinger for at nå disse mål for at sikre en effektiv realisering af den strategiske retning og de tilhørende politikker.

SMART-modellen er et værktøj, der hjælper dig til at optimere dine mål ud fra fem grundlæggende kriterier – målet skal være signifikant, målbart, realistisk og tidsafgrænset.

For at et mål kan blive SMART skal det være:

Signifikant
Målbart
Ambitiøst
Realistisk
Tidsafgrænset

Du kan bruge modellen når du for eksempel skal bestemme kvalitetsmål, projektmål og miljømål.

Dit mål skal være Signifikant

Det betyder at målet skal være formuleret tydeligt, veldefineret og afgrænset, så alle er klar over, hvad der refereres til og hvad der skal opnås.

Afklarende spørgsmål, der kan stilles for, at gøre målet specifikt kan være:

 • Hvad ønsker vi at opnå?
 • Hvorfor vil vi opnå det?
 • Hvem er målgruppen?

Målet er vigtigt for virksomheden og dens kunder og andre relevante interessenter.

Dit må skal være Målbart

 • Det der måles på, er entydigt
 • Målet er klart defineret

Afklarende spørgsmål i forhold til at gøre et mål målbart kan være:

 • Hvordan kan vi vide, om der er sket en ændring?

Et præcist mål, er afpasset virksomhedens konkrete situation.

Når målet er formuleret tydeligt, veldefineret og afgrænset skal det være muligt at måle, hvor langt man er i forhold til at nå dette mål.

Dit mål skal være Ambitiøst

Målet kan nås ved, at der ydes det bedste.

Afklarende spørgsmål i forhold til at gøre et mål ambitiøst kan være: 

 • Giver målet mening for de involverede?
 • Kan de involverede se deres egen rolle og eget ansvar i forhold til at opnå målet?

Det betyder, at målenes rammer skal være afklaret.

Alle personer, der skal levere resultater i forhold til målet, skal være enige om, at det er nødvendigt at nå målet.

Dit mål skal være Realistisk

Målet kan nås fordi, de nødvendige ressourcer og den nødvendige tid er til rådighed.

Afklarende spørgsmål i forhold til at gøre et mål realistisk kan være: 

 • Tror vi på, at målet kan nås i løbet af den afsatte periode?
 • Har vi ressourcer (økonomi og medarbejdere) til at nå det?
 • Hvad kan understøtte vores mål?
 • Hvad kan modarbejde vores mål?

Målet skal hænge sammen med virkeligheden.

Dit mål skal være Tidsafgrænset

Det skal klart fremgå, hvornår målet skal være nået. Der skal fastsættes en tidsfrist for hvornår målet skal være nået.

Afklarende spørgsmål i forhold til at gøre et mål tidsafgrænset kan være: 

 • Har vi fastsat tid for, hvornår vores mål skal være nået?
 • Er det klart for alle involverede, hvornår vi skal nå vores mål?

Får du brug for rådgivning eller sparring eller for en ekstra ressource til enkeltopgaver i forbindelse med jeres kvalitetsledelsessystem er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 4051 4067 eller skrive til mig på qt@qualitythinking.dk. Du kan også skrive til mig her.

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelses
EOQ Quality Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne