Der er en klar sammenhæng mellem standardisering, vækst og bæredygtighed

– her er et sammendrag
Eva P. Bjørk, Management Systems Consultant Lead auditor, QualityThinking juni 2012

Der er en klar sammenhæng mellem standardisering, vækst og bæredygtighed, hvilket ses ved at de danske virksomheder, der har købt standarder, har højere produktivitet og en højere værditilvækst sammenlignet med virksomheder, der ikke har købt standarder.

En standard er et dokument, der beskriver regler, retningslinjer eller karakteristika ved en fremgangsmåde, et produkt eller en ydelse f.eks. kvalitetsledelse, sikkerhed og test. Standarder er udarbejdet gennem enighed mellem forskellige grupper og vedtaget af et anerkendt organ, det vil sige at de er universelle og bredt accepteret.

Nogle standarder er pålagt specifikke brancher og produkter – andre standarder er frivillige, som f.eks. ledelsesstandarder, der har form som et koncept, en norm eller et princip og som kan anvendes af alle virksomheder og organistioner.

En undersøgelse af danske virksomheder viser at omkring 64% benytter ledelsesstandarder, 78% benytter specifikke produktstandarder og 59% benytter metodestandarder.

Standarder benyttes til mange formål bl.a. til styrkelse af markedsføring, til planlægning og tilrettelægning af produktion, til sikring af at et produkt eller en ydelse lever op til specifikke krav og på grund af visse myndighedskrav.

Det viser sig endog, at der er en sammenhæng mellem brugen af standarder og virksomhedernes innovative aktiviter. Dette ses ved at virksomheder, der har markedsført nye eller væsentligt forbedrede produkter i høj grad anvender af standarder.

Standarder, der fremmer vækst, har en række fælles karakteristika. Det er de funktionsorienterede, de frivillige og de, der kan holde trit med den samfundsmæssige og den teknologiske udvikling, der bidrager til øget vækst og innovation.

Udviklingen af standarder sker i et tæt samspil mellem virksomheder, interesseorganisationer og myndigheder. Denne udvikling sker indenfor mange forskellige brancher i både offentligt og privat regi.

Dog er de nuværende regler og processer i udviklingen af standarder svære at gennemskue, det kræver tid og økonomi, hvilket afholder mange mindre mindre virksomheder fra at deltage i denne udvikling.

Det vil derfor være en god idé at arbejdet omkring udviklingen af standarder gøres mere gennemskuelig og at det gøres muligt for flere relevante aktører og brugere at deltage i dette arbejde.

EU-Kommisionen har stillet forslag til en ny EU-forordning, der forventes at træde i kraft per den 1. januar 2013. Forslaget lyder at denne EU-forordning skal indeholde elementer, der sikrer større inddragelse og deltagelse af både virksomheder og relevante eksperter i standardiseringsudvalgenes arbejde.

Ved at involvere brugere i udviklingen af standarder, kan de blive lettere at forstå og anvende – og det vil forhåbentlig kunne gøre udviklingsprocessen kortere.

Europæisk standardisering kan dermed i fremtiden komme til at spille en vigtig rolle i forhold til øge virksomhedernes konkurrence- og innovationsevne, beskytte forbrugerne og være med til at sikre omstillingen til miljømæssigt bæredygtig produktion.

QualityThinking deltager i udviklingen af ledelsesstandarder gennem deltagelse i udvalget DS/S-216 – Kvalitetsledelse hos Dansk Standard.

Kilder præsentationer ved:

Dansk Standard Netværksdag
Kvalitet i indkøbsprocessen – bæredygtighed og risikovurdering, Dansk Forening for Kvalitet
Standarder som vækstmotor, Dansk Standard og Dansk Industri
Puljen til medarbejderdreven innovation, Erhvervsstyrelsen

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelses
EOQ Quality Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne