Værktøjer til forbedringsarbejdet

Der findes et væld af værktøjer til brug for dit forbedringsarbejder. Her vil jeg blot nævne de mest gængse af dem.

De syv grundlæggende kvalitetsværktøjer. De er velafprøvede og er oftest dem, der trækkes frem, når der skal tages beslutninger om forbedring af et ledelsessystem og dets processer.

De syv værktøjer er:

  • proces- og flowdiagram
  • pareto analyse
  • fiskebensdiagram
  • histogram
  • punktdiagram
  • tjekliste
  • serie- og kontrol diagram.

Når du bruger disse værktøjer, får du data, som du kan bruge som baggrund til at tage beslutninger ud fra.

Det er ikke obligatorisk at anvende disse kvalitetsværktøjer, men de kan være en god hjælp, helt afhængig af din situation og hvilke udfordringer du står overfor.

Værktøjerne er lette at anvende. Dog kan det være nødvendigt at vide noget mere om seriediagrammet for at bruge dette værktøj.

Du skal være opmærksom på at når du laver forbedringer i dit ledelsessystem skal disse både planlægges og styres. Se indlægget

Mange af kvalitetsværktøjerne er også nogle af de værktøjer, der benyttes i Lean.


Har du brug for sparring eller hjælp er du velkommen til at kontakte mig på +45 4051 4067 eller på mail til qt@qualitythinking.dk. Du kan også skrive til mig her…