Kvalitetsværktøjer

Værktøjer til i forbedringsarbejdet

Der findes et væld af værktøjer som du kan bruge i dit forbedringsarbejde, f.eks. “5x hvorfor”, FMEA og de syv grundlæggende kvalitetsværktøjer.

De er syv grundlæggende kvalitetsværktøjer er velafprøvede og er oftest dem, der trækkes frem når, der skal tages beslutninger om forbedring af et ledelsessystems processer.

De syv værktøjer er:

Når du bruger værktøjerne får du data, du kan bruge som baggrund til at tage beslutninger ud fra.

Det er ikke obligatoriske at anvende kvalitetsværktøjerne, men de kan være en god hjælp, helt afhængig af hvilken situation og hvilke udfordringer du står overfor.

Værktøjerne er lette at anvende. Dog kan det være nødvendigt at vide noget mere om seriediagrammet for at bruge dette værktøj.

Mange af kvalitetsværktøjerne er også nogle af de værktøjer, der benyttes i Lean.