– hvordan skaber vi klare mål for kvaliteten

Kvalitetsmål er mål med hensyn til kvalitet og baseres på virksomhedens kvalitetspolitik.

Kvalitetsmålene specificeres sædvanligvis for relevante funktioner, niveauer og processer i virksomheden.

Når du skal sætte mål for kvaliteten i processer, produkter og ydelser er det en god idé at tænke:

“Et godt mål er et SMART mål”

For at et mål kan blive SMART, skal det være:

Signifikant
Målbart

Ambitiøst
Realistisk
Tidsafgrænset

Vejledning

Signifikant

Betyder at målet skal være formuleret tydeligt, veldefineret og afgrænset, så alle er klar over, hvad der refereres til og hvad der skal opnås.

Afklarende spørgsmål, der kan stilles for, at gøre målet specifikt kan være:

 • Hvad ønsker vi at opnå?
 • Hvorfor vil vi opnå det?
 • Hvem er målgruppen?

Målet er vigtigt for virksomheden og dens kunder og andre relevante interessenter.

Målbart

 • Det der måles på er entydigt
 • Målet er klart defineret

Afklarende spørgsmål i forhold til at gøre et mål målbart kan være:

 • Hvordan kan vi vide, om der er sket en ændring?

Et præcist mål, er afpasset virksomhedens konkrete situation.

Når målet er formuleret tydeligt, veldefineret og afgrænset skal det være muligt at måle , hvor langt man er i forhold til at nå dette mål.

Ambitiøst

Målet kan nås ved, at der ydes det bedste.

Afklarende spørgsmål i forhold til at gøre et mål ambitiøst kan være: 

 • Giver målet mening for de involverede?
 • Kan de involverede se deres egen rolle og eget ansvar i forhold til at opnå målet?

Det betyder, at målenes rammer skal være afklaret.

Alle personer, der skal levere resultater i forhold til målet, skal være enige om, at det er nødvendigt at nå målet.

Realistisk

Målet kan nås fordi, de nødvendige ressourcer og den nødvendige tid er til rådighed.

Afklarende spørgsmål i forhold til at gøre et mål realistisk kan være: 

 • Tror vi på, at målet kan nås i løbet af den afsatte periode?
 • Har vi ressourcer (økonomi og medarbejdere) til at nå det?
 • Hvad kan understøtte vores mål?
 • Hvad kan modarbejde vores mål?

Målet skal hænge sammen med virkeligheden.

Tidsafgrænset

Det skal klart fremgå, hvornår målet skal være nået. Der skal fastsættes en tidsfrist for hvornår målet skal være nået.

Afklarende spørgsmål i forhold til at gøre et mål tidsafgrænset kan være: 

 • Har vi fastsat tid for, hvornår vores mål skal være nået?
 • Er det klart for alle involverede, hvornår vi skal nå vores mål?[signoff]