Fiskebensdiagram (Ishikawa diagram)

Struktureret fremstilling af ideer til årsager og virkninger

Et fiskebensdiagram eller årsags- og virkningsdiagram (Ishikawa) er et værktøj til at kortlægge og synliggøre mulige årsager og virkninger af et givent problem. Input til diagrammet kan baseres på resultatet af en brainstorming.

Formålet med fiskebensdiagrammet er at nå frem til hovedårsagerne (kerneårsager) til et problem og dermed til mulige løsninger, der efterfølgende kan afprøves med PDCA-metoden.

Den grafiske grundstruktur i diagrammet ligner et fiskeskelet, hvor problemet anføres i fiskens hoved og årsagerne på fiskebenene:

Årsagerne inddeles i kategorierne:

  • Måling
  • Maskine
  • Menneske
  • Miljø (procesmiljø)
  • Materiale
  • Metode (procedure)

Diagrammet hjælper med at holde fokus på årsagerne til problemet og ikke på symptomerne på problemet. Det sker ved at grave dybere og dybere i problemet med spørgsmål som for eksempel de 5x hvorfor.

Ved brug af fiskebensdiagrammet modvirkes tendensen til udelukkende at fokusere på personer eller teknologi, som årsager til et problem.

[signoff]