Lean principperne kan danne grundlaget for at arbejde med løbende at optimere virksomhedens processer, så de bliver effektive og frembringer det produkt eller den ydelse kunden ønsker.

Princip 1 – at identificere spild

Det første Lean princip handler om at gøre det klart, hvad der er af værdi for kunden – hvad det er kunden vil betale for.

De aktiviteter, der ikke skaber værdi for kunden er spild (muda). Der arbejdes i Lean med 8 spildtyper:

  • overproduktion
  • unødvendig transport
  • ventetid
  • for meget lager
  • fejl og defekter
  • unødvendig bevægelse
  • uhensigtsmæssige processer
  • ikke udnyttet viden.

Ved at have fokus på disse spildtyper vil, der løbende kunne findes muligheder for forbedring af processerne.

Princip 2 – at skabe værdistrømme

En værdistrøm er den eller de aktiviteter, der sikrer at det er det produkt eller den ydelse, som kunden er ønsker at betale for og som bidrager til kundens oplevelse af det leverede.

For at finde ud af hvor, der er spild, kortlægges alle de aktiviteter, der er indenfor hver enkelt del af proces – både de, der er i den enkelte afdeling og de, der foregår på tværs af flere afdelinger eller teams.

Når alle processens aktiviteter er kortlagt kan de ikke-værdiskabende aktiviteter udpeges.

Princip 3 – at skabe flow

For at skabe flow skal de ikke-værdiskabende aktiviteter fjernes – nogle kan fjernes umiddelbart, mens andre skal igennem en egentlig omorganisering.

En sådan omorganisering går ud på, at aktiviteterne skal gå fra at være baseret på funktioner til at være baseret på værdistrømme.

Dette vil uvægerligt komme til at give nogle udfordringer undervejs. Disse udfordringer skal ses som muligheder for løbende at lave forbedringer (Kaizen).

Princip 4 – at indføre nye styringsprincipper

Med et forbedret flow vil den tid det tager for et emne at gå igennem strømmen af aktiviteter, (gennemløbstiden) blive kortere og det skal der styres efter. Derfor skal der indføres nogle nye styringsprincipper og -redskaber.

Et styringsprincip er, at det er ledelsen, der har styringen og er synlig i dagligdagen (go-to-gemba). Det er også ledelsens opgave at sikre at de forslag der kommer til løbende værdsættes, prioriteres og målsættes.

Til at skabe god styring skal der fastsættes mål for blandt andet antal ordrer, hvor lang gennemløbstiden må være, ressourceforbruget, hvor meget der skal produceres, kapacitetsudnyttelsen og den ønskede kvalitet.

Princip 5 – at lave løbende forbedringer

I det daglige arbejde opstår, der løbende udfordringer som nogle muligheder for forbedring. Derfor skal der gives plads til at alle i virksomheden kan komme med forbedringsforslag.

Der skal altså etableres en forbedringskultur i virksomheden. Denne kultur skal være en del af hverdagen og vedligeholdes ved at der jævnligt holdes tavlemøder, f.eks. 15 min en gang om dagen eller en gang om ugen.


Hvis du har brug for hjælp til at komme i gang med Lean er du velkommen til at kontakte mig på telefon +45 4051 4067 eller på mail til qt@qualitythinking.dk.

[signoff]