Standarder og FN’s 17 Verdensmål

ISO standarder bidrager til FN’s verdensmål.

FN’s 17 verdensmål er globalt anerkendt og anses alle for væsentlige for at opnå en bæredygtig global udvikling.

For at komme i mål med planen, kræver det engagement fra alle parter – erhvervsliv, enkeltpersoner, industri og regeringer.

Her spiller ISO standarder, vigtig rolle, da de er bygget på konsensus og skaber grundlag for hvilken vej udviklingen skal tage.

ISO standarder gør det muligt, at de alle trækker i samme retning.

For eksempel bidrager standarderne ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 til verdensmålene:

ISO 9001 bidrager til verdensmålene 1, 9, 12 og 14

ISO 14001 bidrager til verdensmålene 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 og 15

ISO 45001 bidrager til verdensmålene 3, 5, 8, 9, 10, 11 og 16.

FN's 17 Verdensmål

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget på FN topmødet i New York den 25. september 2015.

Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kursen mod en mere bæredygtig udvikling for både menneskene og planeten.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter de 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Verdensmålene gælder for alle medlemslandene, rige som fattige, med højde for deres forskellige udgangspunkt.

De store udfordringer med blandt andet social, økonomisk og politisk marginalisering, stigende ungdomsarbejdsløshed, ulighed, fattigdom, fødevareusikkerhed, mangel på eller ulige adgang til grundlæggende naturressourcer, miljøforurening, klimaforandringer.

De er alle nationale udfordringer med store regionale og globale konsekvenser, og er derfor nødvendige at løse i fællesskab.


About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelses
EOQ Quality Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne