• Rådgivning og sparring
  • Kurser og workshops

Kontakt Eva P. Bjørk
Tlf. 4051 4067
Mail: qt@qualitythinking.dk


ISO 17025

Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence

GCLP – GLP

God klinisk laboratoriepraksis
God laboratorierpraksis

DS/EN 15224

ISO 9001:2015 med henblik på sundhedssektoren


Seneste indlæg