Kvalitetssikringsprogram (GLP)

« Back to Glossary Index

Et afgrænset system inklusive dets medarbejdere, der er uafhængigt af forsøgets gennemførelse.

Systemet har til formål at sikre over for ledelsen af forsøgslaboratoriet, at principperne for god laboratoriepraksis (GLP) er overholdt.

Se også God Laboratory Practice (GLP)


BEK nr 695 af 12/06/2013, Bekendtgørelse om god klinisk praksis i forbindelse med kliniske forsøg med lægemidler på mennesker.

BEK nr 805 af 22/06/2017, Bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for fødevarer og GLP-inspektion samt gebyrer herfor.

BEK nr 1389 af 25/11/2015, Bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP inspektion samt gebyrer herfor.

« Tilbage til listen over begreber og definitioner

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelse
EOQ Quality Lead Auditor