ISO 9001:2015 – Kvalitetsmål

Kravene til kvalitetsmål

ISO 9001:2015 stiller krav om at din virksomhed skal bestemme et antal kvalitetsmål.

Punkt 6.2 i standarden indeholder specifikt kravene til kvalitetsmål og planlægning for at opnå dem. Kravene lyder:

“Organisationen skal fastsætte kvalitetsmål for relevante funktioner, niveauer og processer, som er nødvendige for kvalitetsledelsessystemet.

Kvalitetsmålene skal:

a) være i overensstemmelse med kvalitetspolitikken

b) være målbare

c) tage højde for anvendelige krav

d) være relevante for produkters og ydelsers overensstemmelse med krav og for styrkelse af kundetilfredshed

e) overvåges

f) kommunikeres

g) opdateres efter behov.

Organisationen skal vedligeholde dokumenteret information om kvalitetsmålene.”

Hensigten med dette punkt er at sikre, at din virksomhed fastsætter kvalitetsmål og planlægger passende aktiviteter for at opnå dem.

Kvalitetsmål bør fastlægges for relevante funktioner, niveauer og processer, hvis det er relevant, for at sikre en effektiv udrulning af din virksomheds strategiske retning og kvalitetspolitik.

Kvalitetsmål kan f.eks. fastlægges på operationelt niveau for indkøbsfunktionen eller udviklingsprocessen.

Krav vedrørende kvalitetsmål er nævnt følgende afsnit i ISO 9001:2015:

Hensigten med dette punkt er at sikre, at topledelsen udviser lederskab og forpligtelse ved at tage aktivt del i at engagere, fremme og sikre, formidle og overvåge KLS’s præstation (resultater) og effektivitet.

Topledelsen skal sikre, at kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene er etableret i overensstemmelse med din virksomheds strategiske retning og dens rammer og vilkår.

Hensigten med dette underpunkt er at sikre, at der etableres en kvalitetspolitik, som er på linje med din virksomheds strategiske retning, herunder den overordnede forståelse af hvad kvalitet betyder i din virksomhed og kunderne.

Topledelsen bør tildele ansvar og beføjelser tildeles for at sikre, at de nødvendige processer leverer de tilsigtede output.

Ansvar og beføjelser kan tildeles mere end én person, der hver især har forskellige arbejdsområder, f.eks. overvågning af kvalitetsmålene, bestemmelse om, hvorvidt processerne når de ønskede resultater, eller gennem intern audit.

Hensigten med dette punkt er at planlægge handlinger for, at en din virksomhed kan nå kvalitetsmålene.

Din virksomhed bør:

  1. fastlægge, hvilke handlinger der skal gennemføres for at nå kvalitetsmålene
  2. sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer til rådighed
  3. fastlægge, hvem der er ansvarlig for at nå specifikke kvalitetsmål
  4. beslutte, hvornår en handling er afsluttet
  5. beslutte, hvordan resultaterne skal evalueres.

Evalueringen af resultater knyttet til opfyldelse af specificerede kvalitetsmål kan være en del af ledelsens evaluering, præstationsvurderinger eller andre metoder.

Hensigten med dette punkt er at sikre, at relevante personer, som udfører arbejde under organisationens ledelse, er bevidste om kvalitetspolitikken, relevante kvalitetsmål, deres bidrag til kvalitetsledelsessystemets effektivitet, og hvad der sker, hvis kvalitetsledelsessystemets krav ikke opfyldes.

Hensigten med dette punkt er at fastlægge de input, der er nødvendige for din virksomhed at tage i betragtning ved evaluering af kvalitetsledelsessystemets præstation og effektivitet.

Input til ledelsens evaluering er relateret til kravene i andre punkter, hvilket også omfatter analyse og evaluering af data herunder om kvalitetsmålene er opfyldt.

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelse
EOQ Quality Lead Auditor

Spørgsmål og kommentarer er velkomne