ISO 9001:2015 – Kvalitetsmål

Kravene til kvalitetsmål

ISO 9001:2015 stiller krav om at din virksomhed skal bestemme et antal kvalitetsmål.

Kvalitetsmål kan omfatte mål, der er kvantitative eller ikke-kvantitative, men som stadig er mulige at måle eller evaluere.

Punkt 6.2 i standarden indeholder specifikt kravene til kvalitetsmål og planlægning for at opnå dem. Kravene lyder:

“Organisationen skal fastsætte kvalitetsmål for relevante funktioner, niveauer og processer, som er nødvendige for kvalitetsledelsessystemet.

Kvalitetsmålene skal:

a) være i overensstemmelse med kvalitetspolitikken

b) være målbare

c) tage højde for anvendelige krav

d) være relevante for produkters og ydelsers overensstemmelse med krav og for styrkelse af kundetilfredshed

e) overvåges

f) kommunikeres

g) opdateres efter behov.

Organisationen skal vedligeholde dokumenteret information om kvalitetsmålene.”

Hensigten med dette punkt er at sikre, at din virksomhed fastsætter kvalitetsmål og planlægger passende aktiviteter for at opnå dem.

Kvalitetsmål bør fastlægges for relevante funktioner, niveauer og processer, hvis det er relevant, for at sikre en effektiv udrulning af din virksomheds strategiske retning og kvalitetspolitik.

Kvalitetsmål kan f.eks. fastlægges på operationelt niveau for indkøbsfunktionen eller udviklingsprocessen.

Krav vedrørende kvalitetsmål er nævnt følgende afsnit i ISO 9001:2015:

Hensigten med dette punkt er at sikre, at topledelsen udviser lederskab og forpligtelse ved at tage aktivt del i at engagere, fremme og sikre, formidle og overvåge KLS’s præstation (resultater) og effektivitet.

Topledelsen skal sikre, at kvalitetspolitikken og kvalitetsmålene er etableret i overensstemmelse med din virksomheds strategiske retning og dens rammer og vilkår.

Hensigten med dette underpunkt er at sikre, at der etableres en kvalitetspolitik, som er på linje med din virksomheds strategiske retning, herunder den overordnede forståelse af hvad kvalitet betyder i din virksomhed og kunderne.

Topledelsen bør tildele ansvar og beføjelser tildeles for at sikre, at de nødvendige processer leverer de tilsigtede output.

Ansvar og beføjelser kan tildeles mere end én person, der hver især har forskellige arbejdsområder, f.eks. overvågning af kvalitetsmålene, bestemmelse om, hvorvidt processerne når de ønskede resultater, eller gennem intern audit.

Hensigten med dette punkt er at planlægge handlinger for, at en din virksomhed kan nå kvalitetsmålene.

Din virksomhed bør:

 1. fastlægge, hvilke handlinger der skal gennemføres for at nå kvalitetsmålene
 2. sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer til rådighed
 3. fastlægge, hvem der er ansvarlig for at nå specifikke kvalitetsmål
 4. beslutte, hvornår en handling er afsluttet
 5. beslutte, hvordan resultaterne skal evalueres.

Evalueringen af resultater knyttet til opfyldelse af specificerede kvalitetsmål kan være en del af ledelsens evaluering, præstationsvurderinger eller andre metoder.

Hensigten med dette punkt er at sikre, at relevante personer, som udfører arbejde under organisationens ledelse, er bevidste om kvalitetspolitikken, relevante kvalitetsmål, deres bidrag til kvalitetsledelsessystemets effektivitet, og hvad der sker, hvis kvalitetsledelsessystemets krav ikke opfyldes.

Hensigten med dette punkt er at fastlægge de input, der er nødvendige for din virksomhed at tage i betragtning ved evaluering af kvalitetsledelsessystemets præstation og effektivitet.

Input til ledelsens evaluering er relateret til kravene i andre punkter, hvilket også omfatter analyse og evaluering af data herunder om kvalitetsmålene er opfyldt.

About the Author: MSc. Eva P. Bjørk

Konsulent i kvalitetsledelses
EOQ Quality Auditor

6 Comments

 1. Annette Husted

  Hej Eva

  Ja tak, send bare på min mailadresse.
  God weekend

  Hilsen
  Annette

 2. MSc. Eva P. Bjørk

  Hej Annette,
  Tidligere var 16949:2009 en teknisk standard baseret på ISO 9001:2008 Den er trukket tilbage. Så vidt jeg forstår arbejder bilbranchen på en nyere udgave, men jeg ved ikke om det bliver en ISO standard igen.
  Du kan stadig godt købe tjeklisten. Er det i orden at jeg sender den til dig på mailen?
  Bedste hilsener og god weekend til dig også
  Eva

 3. Annette Husted

  Hej Eva
  Tak for svar :-)

  En gang fandtes der en sammenskrivning af ISO 9001 og IATF 16949. Kender du den??
  Det jeg søgte var hvilke tillæg IATF 16949 har op mod ISO9001:2015. Jeg kender jo ISO 9001:2015 ganske godt, men ville gerne se hvad IATF krævede af tillæg, så jeg kunne lave en auditplan.
  Jeg købte hos SJM en auditplan for ISO 9001:2015, kan jeg købe sådan en igen af dig

  God weekend

  Hilsen
  Annette

 4. MSc. Eva P. Bjørk

  Hej Annette,
  Rart at høre fra dig igen. Tak for dit henvendelse. Dokumentet definerer krav til kvalitetssystemer for organisationer i bilbranchen. Se evt. IATF’s hjemmeside.
  De bedste hilsener
  Eva

 5. Annette Husted

  Hej Eva

  Vi arbejde sammen om forskellige ting da jeg var ansat hos Sjørring Maskinfabrik.
  Nu arbejder jeg hos JAI ( Jydsk Aluminium Industri) i Herning. Også som kvalitetschef.
  Jeg vil gerne spørge om du kender IATF 16949 normen??

  Med venlig hilsen
  Annette Husted

Spørgsmål og kommentarer er velkomne