Kom sikkert i mål med din certificering

Hvad er en certificering?

En certificering er en formel anerkendelse af din virksomheds ISO-ledelsessystem, f.eks. standarderne kvalitetsledelse og/eller miljøledelse.

Certificeringen foretages af en akkrediteret virksomhed som gennemgår ledelsessystemet og vurderer at det lever op til kravene i en globalt anerkendt standard – om det er effektivt, forbedres og vedligeholdes.

Det er ikke et krav at et ISO-ledelsessystem skal certificeres, men der kan være kunder der stiller krav om certificering som betingelse for lave en aftale.

Hvis du ikke ønsker at din virksomheds ledelsessystem skal certificeret, kan du lave en egen-erklæring om overensstemmelse med den relevante standard.

Fordele ved en certificering?

Med en certificering øger du din virksomheds konkurrenceevne:

 • adgang til kunder, som stiller krav til certificering
 • branding af din virksomhed.

Har du brug for hjælp inden certificering eller akkreditering?

Når jeg hjælper virksomheder med at komme i mål med en certificering eller akkreditering, følger jeg i de fleste tilfælde en procesmodel der indeholder 8 trin:

 1. Forbereder virksomheden på det kommende projekt
 2. Underviser af topledelse og projektgruppe
 3. Gennemfører gap-analyse i samarbejde med projektgruppen
 4. På baggrund af gap-analysen laver vi en projekt- og kommunikationsplan
 5. Projektgruppen sikrer udarbejdelse af nye eller opdatering af eksisterende procedurer og arbejdsinstruktioner
 6. Projektgruppen underviser alle personer i virksomheden i ledelsessystemet
 7. Ledelsessystemet implementeres fra planlægning til ledelsens evaluering inkl. afvigelser og korrigerende handlinger og løbende forbedringer
 8. Forbereder virksomheden til certificeringsbesøget (intern audit, gap-analyse).

Det skal bemærkes at projektet afsluttes efter certificeringsauditten hvorefter ledelsessystemet er kørende.

Implementeringsprocessen vil vare 3-12 måneder afhængig af systemets kompleksitet, antal personer i virksomheden og interne ressourcer til projektet.

Certificeringsprocessen

Certificeringsprocessen sker typisk i to dele:

 • en indledende del hvor systemet evaluering for at se om det er klar til certificering
 • en systemvurdering der er det egentlige certificeringsbesøg.

Hvor lang tid processen tager afhænger af dit ledelsessystems kompleksitet, antal medarbejdere og antal adresser samt om det er et enkelt eller et integreret ledelsessystem.

Når dit ledelsessystem er blevet godkendt, gennemfører den certificerende regelmæssige re-certificeringsaudit for at kontrollere dit system stadig er effektivt, tilstrækkeligt og om der sker løbende forbedring af systemet.

Prisen for en certificering

Prisen for at blive certificeret varierer fra virksomhed til virksomhed og afhænger blandt af din virksomheds størrelse, produktion og antal adresser m.m.

Det er en god idé er at få et tilbud fra flere af de virksomheder, der kan certificere i netop den standard, I ønsker.


Får du brug for hjælp til opbygning af jeres kvalitetssystem eller for en ekstra ressource til enkeltopgaver i kvalitetssikringsprogrammet er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 4051 4067 eller skrive til mig på qt@qualitythinking.dk. Du kan også skrive til mig her.