Pareto analyse

– også kaldet ”80/20 reglen”

Pareto analysen bygger på det faktum at det uvægerligt er et lille antal problemtyper, der tæller for den største det af det totale antal af problemer, der kan være i en proces.

Analysen kaldes også ”80/20 reglen” fordi, som det siges at det er 80% af konsekvenserne, der er forårsaget af 20% af problemerne.

Pareto diagrammet bruges:

  • til at analysere data om hyppigheden af problemer i en proces
  • når, der er mange problemer i processen og du ønsker at fokusere på de mest markante (de der betyder mest, for processens effektivitet)
  • til at analysere en række af problemer ved at se på de enkelte dele i en proces
  • til præsentation af dine data.

Det giver god mening at tackle de mest presserende problemer først. Når disse er fjernet eller er reduceret vil der være andre problemer der næste gang kommer først på listen og så videre.

At udføre en Pareto analyse løbende er et effektivt værktøj til løbende at prioritere mellem forbedringsmuligheder.

Pareto analysen begynder med, at du laver en rangliste over antallet af identificerede problemer, fra det højeste antal til laveste.

Der laves et diagram, hvor den vandrette akse angiver problemerne arrangeret fra den højeste værdi til den laveste. Herefter plottes den kumulerede værdi for problemerne på den lodrette akse.

Ud fra diagrammet kan du se, at grafen starter højst og så flader ud til et næsten plant niveau.

Nu udvælger du de problemer, der er de mest alvorlige og som bør have topprioritet i forbedringsarbejdet.

Eksempel på Pareto diagram (klik på billedet for større visning)

På næste trin kan du så lave en årsagsanalyse til undersøge mulige årsager og løsningen på disse.